BOKNING STÄNGD - - - Dinosaurier och deras hemmakontinent Pangea

Lär dig tänka som en geolog och se jordens utveckling och hur kontinenter kommer och går.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:45, mån. 17 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:00 - 15:15, mån. 17 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:45 - 10:00, tis. 18 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:15 - 11:30, tis. 18 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:45, tis. 18 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:00 - 15:15, tis. 18 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:45 - 10:00, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:15 - 11:30, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:45, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:00 - 15:15, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:45 - 10:00, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:15 - 11:30, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:45, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

14:00 - 15:15, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

I denna workshop tittat vi närmare på jordens system och dinosauriernas värld. Med hjälp av Dino undersöker vi hur plattorna har rört sig i geologisk tid och varför spår av dinosaurier finns på alla kontinenter. Därefter delar vi upp oss i grupper och tittar närmare på olika delar av dinosauriernas värld. Under varje punkt finns de avsnitt av läroplanen vi siktar in oss på.

Vi börjar med att bygga dinosauriernas hemkontinent Pangea med ett träpussel och undersöker varför den inte längre finns. Vi tar reda på och diskuterar kring hur det egentligen var med dinosaurierna och varför de fanns på alla kontinenterna.

Koppling till läroplanen:
Geografi - Introduktion till jordens endogena (ex plattektonik) och exogena (ex erosion) processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
Biologi - Vad liv är och hur livets utveckling kan förklaras med evolutionsteorin. Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.

Efter denna inledning delas eleverna upp i grupper och lär sig olika aspekter från dinosauriernas värld.

2a) Vulkan, meteorit och klimat (dinosaurietidens slut)
Vi frågar oss hur dinosauriernas tid tog slut, var det pga en meteorit eller en kanske en vulkan? Vilka effekter hade dessa på klimatet och var det kanske klimatförändringarna som tog ”kol” på dinosaurierna? Men varför blev det kallare på jorden?

Koppling till läroplanen:
Geografi -Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer.

2b) Dinosauriespår som blev upp- och nedvända
Idag hittar vi dinosauriespår i Alperna där bergssluttningen står nästan vertikalt, men dinosaurierna gick ju på stranden som var plan. Vi tar detta exempel till att förklara hur bergskedjor bildades.

Koppling till läroplanen:
Geografi - Namn och läge på geografiska objekt i Sverige, Europa och världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer.

2c) Olja och gas som vi använder idag som bränsle är en produkt av dinosauriernas värld, där skogarna blev till kol och algerna blev till olja. Vi kommer att använda mineral och kol för att förstå värdet av naturresurser.

Koppling till läroplanen:
Geografi - Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer. (Förnybara och ickeförnybara resurser).

Koppling till läroplanen:
Fysik - Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
Kemi - Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Alla delar kommer vara interaktiva och med fysiska modeller där eleverna kan se hur de olika processerna fungerar.

Medverkande

Robert Dunst, Mikaela Krona och Sandra Morawieki, Doktorander, Geologiska Vetenskaper, Stockholms universitet

Övrigt

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Fysik

Geografi

Kemi

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 4-7

Nyckelord

Bygga / Meka

Rita / skriva

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 135
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)