BOKNING STÄNGD - - - Hälsosam mat och koststudier

Informativa och interaktiva aktiviteter om livsmedelsvetenskap på Chalmers. Träffa unga forskare som vill berättra mera, diskutera och visa exempel.

Läs mer

Chalmers, Campus Johanneberg

09:00 - 10:00, ons. 4 maj.

Chalmers, Campus Johanneberg

09:30 - 10:30, ons. 4 maj.

Chalmers, Campus Johanneberg

10:00 - 11:00, ons. 4 maj.

Chalmers, Campus Johanneberg

10:30 - 11:30, ons. 4 maj.

Chalmers, Campus Johanneberg

11:00 - 12:00, ons. 4 maj.

Avgift

Beskrivning

Kost spelar en viktig roll för vår hälsa och miljön och är ett ämne som engagerar många. Men hur påverkar maten oss och hur mäter man det?

På avdelningen för Livsmedelsvetenskap på Chalmers är målet att verka för hälsa, livskvalitet och ett hållbart samhälle. Forskare och studenter utför bland annat koststudier där människor får äta olika mat och livsmedelsprodukter och där det mäts hur kost påverkar saker som aptit, vikt, järnvärde, magtarmbakterier, små molekyler och riskfaktorer för vanliga sjukdomar.

Aktiviteten är uppbyggd av dessa tre delar:
Presentation: Här introduceras ni till arbetet inom livsmedelsvetenskap och varför det är viktigt. Fokus på pedagogik och högstadieelever!

Diskussion och interaktion: Tid för diskussion och svar på frågor i små och stora grupper.

Quiz: Interaktiv online-quiz med fokus på mat och forskning samt diskussion kring resultaten.

Under aktiviteten kommer ni ha möjlighet att smaka på mat som ingår i koststudier, titta och testa olika mätmetoder som används inom forskningen, t ex stegräknare, glukosmätare och olika uppsamlingskit. Dessutom får ni lära er lite om dataanalys.

Medverkande

Marie Palmnäs, Postdoc, Kia Noehr Iversen, Postdoc, Sebastian Åberg, Cecilia Mayer Labba, Olle Hartvigsson, doktorander, Livsmedelsvetenskap, Chalmers

Övrigt

Samling i entrén

Ämnen

Biologi

Idrott & hälsa

Målgrupp

Skolår 9

Nyckelord

Klämma / känna

Programmera

Quiz

Samtala & fråga

Platser


Entrén
Vera Sandbergs Allé 8