BOKNING STÄNGD - - - Hur fortsätter talföljden?

Rik matematikundervisning där eleverna får diskutera, resonera och rösta. Är nästa tal 5, 7, 8 eller något annat?

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 09:50, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:10 - 11:00, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:00 - 12:50, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Hur fortsätter talföljden? Är nästa tal 5, 7, 8 eller något annat? Välkommen till en workshop med rik matematikundervisning där eleverna får klura, rösta, diskutera och argumentera.

Läromedelsutvecklaren Manuel Tenser från Mälardalens universitet sätter algebra, talföljder och matematisk diskussion i fokus där eleverna får rösta om vilket tal som borde vara nästa tal i talföljden. Kul, lärorikt och mycket interaktion!

Medverkande

Fredrik Blomqvist, Projektledare, och Manuel Tenser, Läromedelsutvecklare, Matematikens didaktik, Mälardalens universitet

Övrigt

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Matematik

Målgrupp

Skolår 1-3

Nyckelord

Laborera

Samarbeta

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus C, Margaretha Huitfeldts auditorium
Läroverksgatan 5, 411 20 Göteborg.