BOKNING STÄNGD - - - Hur kommer IT påverka vår vardag i framtiden- om du får bestämma?

En interaktiv workshop som handlar om problemlösning.

Läs mer

DIGITALT

10:30 - 11:30, mån. 9 maj.

Avgift

Beskrivning

AstraZeneca bjuder in till en rolig och kreativ aktivitet där det handlar det om att bli problemlösningsorienterad.

I denna workshop får eleverna utmana sig och tillsammans med IT avdelningen på AstraZeneca, komma på innovativa lösningar på vardagsproblem och hur IT kan vara en del av det. Eleverna tilldelas ett välkomstpaket och får komma på egna förslag. Under workshopen kommer vi hjälpa varandra att hitta metoder för att lösa dessa problem.

Det krävs inget förberedande arbete för att delta i denna digitala aktivitet.

Medverkande

Marie Örn, projektledare, samt Lovisa Eriksson och Sara Stegemann, IT graduates, AstraZeneca

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i ditt användarkonto i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Ämnen

Matematik

Målgrupp

Skolår 9

Nyckelord

Samarbeta

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Platser


Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)