BOKNING STÄNGD - - - Musik, ljud och instrument

Musik och instrumment, både tekniskt och musikaliskt.

Läs mer

DIGITALT

09:30 - 11:00, mån. 9 maj.

DIGITALT

09:30 - 11:00, tis. 10 maj.

DIGITALT

09:30 - 11:00, ons. 11 maj.

Avgift

Beskrivning

Människan har alltid uttryckt sig genom ljud och musik och vi utvecklar ständigt nya instrument och klanger. Vi undersöker vi vad som behövs för att skapa musik och tittar på hur instrument fungerar, både tekniskt och musikaliskt. Vad är ljud, hur får vi olika toner, hur fungerar resonanslådan? Visningen innehåller flera ljudexempel och vi avslutar med att bygga ett enkelt ljudredskap av material som är lätta att få tag på. En materiallista skickas ut i förväg till anmälda klasser.

Medverkande

Kajsa Dahlström, pedagog, Scenkonstmuseet, Statens Musikverk

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i ditt användarkonto i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Materiallista skickas till anmälda klasser.

Ämnen

Fysik

Musik

Teknik

Målgrupp

Skolår 1-6

Nyckelord

Bygga / Meka

Laborera

Sjunga & spela instrument

Skapa / testa

Spela

Undersöka / upptäcka

Platser


Eget klassrum eller annan egen lokal
Karta och vägbeskrivning (Google maps)