BOKNING STÄNGD - - - Radioaktivitet och strålning

En hands-on-workshop där eleverna får undersöka strålning och radioaktivitet och deras användningsområden.

Läs mer

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

12:00 - 13:30, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

14:00 - 15:30, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

09:00 - 10:30, fre. 21 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

11:00 - 12:30, fre. 21 apr.

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

13:00 - 14:30, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Hur uppstår strålning och var finns den i vår omvärld? Hur kan vi stoppa den och hur kan vi använda den?
Forskare i strålningsvetenskap vid Göteborgs Universitet bjuder in till aktiviteter där eleverna, uppdelade i mindre grupper, får undersöka och använda mätinstrument, dimkammare, ofarliga strålkällor och skärmningsmaterial, samt se de fantastiska möjligheter som strålningen ger oss att se det som våra ögon inte kan se!

Medverkande

Martin Hjellström, Nishte Dello, Linn Hagmarker och
Frida Westerbergh, Doktorander, samt Klara Insulander Björk, Forskare, samtliga vid Sahlgrenska Akademin, Medicinsk strålningsvetenskap, Göteborgs Universitet

Ämnen

Fysik

Målgrupp

Skolår 8-9

Nyckelord

Klämma / känna

Laborera

Rundvandring / visning

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik

Göteborgs universitet, Avdelningen för Radiofysik
Per Dubbsgatan 21 (Sahlgrenska Universitetssjukhus-området) 413 46 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)