BOKNING STÄNGD - - - Varför gör inte datorer som man vill?

Genom enkla programmeringsövningar lär ni er att att datorer gör som man säger, och inte som man vill.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 10:00, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:30 - 11:30, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:30, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

09:00 - 10:00, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:30 - 11:30, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:30 - 13:30, tor. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

När man skapar datorprogram så händer det ofta att de inte fungerar som man tänkt. Svårigheten är att en dator gör alltid vad man säger till den att göra, inte vad man vill att den ska göra.

I denna workshop, som består av två moment, får ni veta en av de svåraste aspekterna med programmering. Det är lätt att tro att svårigheten ligger i själva koden, kommandon och verktygen, men genom att använda sig av "enklare programmering" kommer vi åt själva kärnan enklare.

I första momentet får eleverna programmera workshophållaren Peter, med instruktioner på helt vanlig svenska. Det kan till exempel vara hur man gör en smörgås. Det kommer bli tydligt att man har antaganden man inte tänker på som gör att instruktionerna lätt missförstås.

I det andra momentet så introduceras ett enkelt programmeringsspråk bestående av pilar och andra symboler, där eleverna sedan får programmera varandra att utföra ett enklare uppdrag. Det kan vara att gå och plocka upp den röda bollen och lägga i gröna lådan. Här blir det tydligt att även enkla uppdrag snabbt blir svåra att planera när man inte får göra ändringar i efterhand, och den som utför uppdraget inte heller får anpassa sig.

I sin helhet visar workshopen varför man behöver ett programmeringsspråk och att även med ett fåtal instruktioner/kommandon blir det snabbt svårt att göra även enkla uppgifter helt rätt från början.

Medverkande

Peter Backeman, Bitr Lektor, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Mälardalens universitet

Övrigt

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Teknik

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Programmera

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 138
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)