BOKNING STÄNGD - - - Vatten & Luft - coola experiment med ämnenas egenskaper

Molekylverkstans pedagoger guidar dig genom spännande labbar och demonstrationer.

Läs mer

DIGITALT

08:30 - 09:30, tis. 3 maj.

DIGITALT

10:00 - 11:00, tis. 3 maj.

DIGITALT

08:30 - 09:30, ons. 4 maj.

DIGITALT

10:00 - 11:00, ons. 4 maj.

DIGITALT

08:30 - 09:30, tis. 10 maj.

DIGITALT

10:00 - 11:00, tis. 10 maj.

DIGITALT

08:30 - 09:30, ons. 11 maj.

DIGITALT

10:00 - 11:00, ons. 11 maj.

Avgift

Beskrivning

Under denna aktivitet får ni tillsammans med Molekylverkstans engagerade pedagoger experimentera med vattnets och luftens egenskaper. Egenskaper såsom ytspänning, tryck samt lednings- och lösningsförmåga kommer att testas. Lektionen kommer att innehålla båda teoretiska och praktiska moment där eleverna får jobba i grupper.

Alla deltagande klasser kommer i förväg få en förteckning över experimenten och det material som behöver plockas ihop inför lektionen. Allt material är enkelt att införskaffa.

Aktiviteten är kopplad till centralt innehåll för åk 2 som handlar om vattnets olika former och egenskaper samt luftens olika egenskaper.

Medverkande

Sanida Okanovic och Anders Klacker, pedagoger, Molekylverkstan Science Center, Stenungsund

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i ditt användarkonto i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Materiallista skickas till deltagarna.

Ämnen

Kemi

Målgrupp

Skolår F-3

Nyckelord

Laborera

Samarbeta

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Platser


Eget klassrum eller annan egen lokal