BOKNING STÄNGD - - - Låt dig inte luras! - Lär dig granska påståenden

Under denna workshop riskerar du att bli lurad. Använd rätt verktyg och se om du lyckas granska information kritiskt.

Läs mer

DIGITALT

09:00 - 09:50, tor. 12 maj.

DIGITALT

10:00 - 10:50, tor. 12 maj.

DIGITALT

11:00 - 11:50, tor. 12 maj.

DIGITALT

13:00 - 13:50, tor. 12 maj.

DIGITALT

14:00 - 14:50, tor. 12 maj.

Avgift

Beskrivning

Forskarhubben och Alle Fonti erbjuder ett workshoppande upplägg som kretsar kring källkritik, bildsök och statistik, för att fördjupa elevers förmåga att kritiskt granska påståenden som cirkulrerar på nätet och i vårt samhälle.

Inför workshoppen får ni ett digitalt kompendium med tips och verktyg. Under vår workshop kommer ni delas in i grupper för att möta påståenden som behöver granskas, baserat på intresseområden. Uppgiften är att vederlägga eller bekräfta de påståenden som ges. Som stöd finns vår panel tillgänglig digitalt, i break out rooms på Zoom. Kom till datorn när ni kör fast så hjälper vi er med tips.

Workshoppen fungerar som en praktisk övning, som kan hjälpa elever att pröva sina färdigheter att granska information kritiskt. Den bidrar också med underlag till diskussioner om vilka utmaningar som finns i att värdera information och avgöra vad som är sant och falskt.

Medverkande

Elin Sporrong, doktorand i informationssamhället, Charlotte Ovesson, statistiker, Fanny Lundkvist, hållbarhetskonsult och Mathias Cederholm, Fil. Dr i historia.

Övrigt

SÄNDNINGSLÄNK tillhandahålls i ditt användarkonto i god tid innan genomförandet.
Delta genom att visa sändningen på storbild i klassrummet. Bra ljud och bild samt stabil uppkoppling är en förutsättning.

Ämnen

Samhällskunskap

Svenska

Målgrupp

Skolår 6-9

Nyckelord

Samtala & fråga

Undersöka / upptäcka

Platser


Eget klassrum eller annan egen lokal