BOKNING STÄNGD - - - LED-buketter och tjutande ormsvansar

Med ledande deg, batterier, LED lampor och summer bygger eleverna olika elektriska kretsar som både låter och lyser.

Läs mer

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:30 - 09:30, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:00 - 11:00, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:00 - 13:00, ons. 19 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:30 - 09:30, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:00 - 11:00, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

12:00 - 13:00, tor. 20 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

08:30 - 09:30, fre. 21 apr.

Göteborgs universitet, Pedagogen

10:00 - 11:00, fre. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Syftet med skolprogrammet är att eleverna ska bekanta sig med elektroniska komponenter på ett lekfullt och kreativt sätt. Eleverna får också träna att lösa problem och omsätta sina idéer i praktisk handling.

Skolprogrammet inleds med kortare diskussion i helklass kring vad eleverna känner till om belysning och LED lampor. Vad är bra med LED lampor? Finns de något som är mindre bra? Vi pratar också om LED lampans funktion med olika ben och varför dom är olika långa.

Därefter får eleverna jobba tillsammans två och två för att utforska och upptäcka LED lampans funktion med enkla uppdragskort. Med ledande deg, batterier, LED lampor och summer bygger de olika elektriska kretsar som både låter och lyser. De äldre eleverna kommer in på begrepp som seriekoppling och parallellkoppling.

Vi avslutar med att eleverna får bygga ett eget batteri av ledande deg och olika spikar för att tända lampan. Vilken grupp lyckas få högst spänning på sitt batteri?

Medverkande

Thomas Löfgren och Anette Hyltegård, Exploratoriet Science center Skellefteå

Övrigt

Rullstolsanpassat

Ämnen

Fysik

Hållbarhet

Teknik

Målgrupp

Skolår 2-4

Nyckelord

Bygga / Meka

Klämma / känna

Laborera

Samarbeta

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Platser


Göteborgs universitet, Pedagogen

Hus A, sal AK2 138
Västra Hamngatan 25, 411 17 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)