BOKNING STÄNGD - - - LEDbuketter och tjutande ormsvansar

Eleverna bygger och kopplar elektriska kretsar med LED lampor, batterier och ledande deg som både låter och lyser.

Läs mer

Göteborgs universitet, Humanisten

08:30 - 09:30, tis. 3 maj.

Göteborgs universitet, Humanisten

09:45 - 10:45, tis. 3 maj.

Göteborgs universitet, Humanisten

11:30 - 12:30, tis. 3 maj.

Göteborgs universitet, Humanisten

08:30 - 09:30, ons. 4 maj.

Göteborgs universitet, Humanisten

09:45 - 10:45, ons. 4 maj.

Göteborgs universitet, Humanisten

11:30 - 12:30, ons. 4 maj.

Avgift

Beskrivning

Skolprogrammet inleds med en kortare diskussion i helklass kring vad ni känner till om belysning och LED lampor. Vad är bra med LED lampor? Finns de något som är mindre bra? Vi pratar också om LED lampans funktion med olika ben och varför dom är olika långa.

Därefter får eleverna jobba tillsammans två och två för att utforska och upptäcka LED lampans funktion med enkla uppdragskort. Med ledande deg, batterier, LED lampor och summer bygger vi olika elektriska kretsar som både låter och lyser. De äldre eleverna kommer in på begrepp som seriekoppling och parallellkoppling.

Lektionen avslutas med gemensam återkoppling och sammanfattning

Medverkande

Thomas Löfgren och Anette Hyltegård, Exploratoriet-Skellefteå Science Center

Övrigt

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats

Ämnen

Fysik

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andra språk

Teknik

Målgrupp

Skolår 2-4

Nyckelord

Bygga / Meka

Klämma / känna

Laborera

Rita / skriva

Samarbeta

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


J411 Filmsal, PLAN 4
Renströmsgatan 6, 412 55 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)