BOKNING STÄNGD - - - Vad skapar havsströmmar?

Snabb introduktion till havsströmmar och illustration av hur de skapas med hjälp av enkla experiment i en vattentank.

Läs mer

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

10:00 - 11:00, ons. 4 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

11:00 - 12:00, ons. 4 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

10:00 - 11:00, tor. 5 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

11:00 - 12:00, tor. 5 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

10:00 - 11:00, ons. 11 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

11:00 - 12:00, ons. 11 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

10:00 - 11:00, tor. 12 maj.

Göteborgs universitet, Institutionen för marina vetenskaper

11:00 - 12:00, tor. 12 maj.

Avgift

Beskrivning

Havet täcker mer än två tredjedelar av jordens yta. Det spelar en central roll för att reglera klimatet och utgör en central livsmiljö för många former av liv, från det mikroskopiska växtplanktonet till de mäktiga valarna. Stora nuvarande system transporterar vatten på långa avstånd, globalt omfördelas värme, kol och näringsämnen. Men vad sätter vattnet i rörelse?

I denna workshop kommer vi att diskutera de grundläggande mekanismerna som skapar havsströmmar och illustrera dem med enkla experiment med hjälp av en vattentank i labbet.

Medverkande

Fabien Roquet, Professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet

Övrigt

Rullstolsanpassat
Matsäcksplats i närliggande Botaniska trädgården

Ämnen

Fysik

Geografi

Målgrupp

Skolår 8-9

Nyckelord

Laborera

Platser


Institutionen för marina vetenskaper
Carl Skottsbergsgata 22 413 19 Göteborg
Karta och vägbeskrivning (Google maps)