Artificiell intelligens (AI) har fått mycket uppmärksamhet under år 2023, dels kring etiska frågor, men också för att ett flertal kraftfulla verktyg blivit tillgängliga för allmänheten. Tre av tio svenskar har använt ett AI-verktyg det senaste året och det mest använda verktyget är ChatGPT. Allt fler funktioner i mobiltelefoner, datorsystem och på internet bygger också på AI och tekniken påverkar oss dagligen i stort och i smått. Några forskare larmande också i början av året om att AI hotar hela mänskligheten. Så den stora frågan är om AI bidrar till en bättre värld?

Välkommen på ett digital seminarium den 29 november som vi anordnar tillsammans med Kunskapsfesten Eskilstuna och Scifest Uppsala!

Datum och tid: onsdag den 29 november klockan 15-16

Deltagande: Programmet är kostnadsfritt och föreläsningen sänds live via Vimeo. Du följer sändningen via länken nedan.

Joakim Jardenberg leder samtalet om denna brännande heta fråga. Han är entreprenör, författare och föreläsare som har varit involverad i teknik, digitalisering och entreprenörskap. Han har intresserat sig för och aktivt deltagit i diskussioner kring AI och dess påverkan på samhället.

Katarina Graffman är forskare och författare känd för sitt arbete inom människa-datorinteraktion och hur människor interagerar med ny teknologi, inklusive AI. Hon har forskat kring användarupplevelser, beteendeförändringar och konsekvenserna av teknikens inflytande på människors vardagsliv.

Christer Norström är professor inom datavetenskap och AI. Han har varit aktiv inom forskning och undervisning relaterad till AI, med fokus på områden som maskininlärning, neurala nätverk, och beslutsstödsystem.

Thomas Edwall är lärare på Torslandaskolan 7-9 där han undervisar i samhällsvetenskapliga ämnen. Han har jobbat som lärare i grundskola och gymnasium sedan 1994 och har nyligen utkommit med boken ChatGPT för lärare, som han skrivit tillsammans med Peter Zackariasson.

Seminariet arrangeras av Kunskapsfesten Eskilstuna, Scifest Uppsala och Vetenskapsfestivalen Göteborg tillsammans.