Vetenskapsfestivalen vill uppmuntra till ett hållbart tänkande – och ett hållbart agerande! Vi arbetar aktivt med hållbarhet utifrån flera dimensioner.

Social hållbarhet

Vetenskapsfestivalen är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna att ta del av forskning och kunskap helt utan kostnad. Vårt mål är att skapa tillgängliga, kreativa och inkluderande mötesplatser för akademin, näringslivet och samhället. Med hundratals aktiviteter, uppåt 70 000 besök i genomsnitt och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen samt att visa på de möjligheter som vidare studier kan ge både för individen och för samhället.

Elever från skolor i alla stadsdelar och från Västsverige bjuds in att ta del av skolprogrammet som är anpassat till barn och ungdomar där det finns något för alla. Genom digitala aktiviteter är vi också tillgängliga för alla som inte har möjlighet att delta på plats i Göteborg.

Vi jobbar med att utveckla innehåll och platser så att de funkar oavsett geografi och funktion. Bland annat har vi ett pågående arbete med att göra Experimentverkstaden mer tillgänglig. Det gör vi exempelvis genom att översätta alla stationsbeskrivningar. Översättningar görs till de fem språk som flest elever i Göteborg har modersmålsundervisning i. Vi använder oss även av bildstöd och utbildar våra värdar och arrangörer i bemötande och hur vi kan lägga upp innehållet så det passar såväl synliga som osynliga funktionsvariationer.

Varje år rekryterar vi ungefär 70 engagerade personer till jobb som föreläsningsvärdar, arenavärdar samt handledare till vår experimentverkstad. Värdarna anställs av festivalen och vi betalar jämlika löner i enligt med kollektivavtal.

Vi samarbetar med Passalen för att ge ungdomar med funktionsvariation chans att delta i vår värdorganisation.

Under festivalen har besökare möjlighet att boka en vetenskapsvän om man vill ha lite stöd eller sällskap till en aktivitet. En vetenskapsvän är en av våra värdar följer med under ditt besök. En vetenskapsvän kan passa bra för dig som behöver ledsagning, vill ha sällskap på festivalen eller kanske behöver lite extra hjälp med språket.

Vi har en jämn könsfördelning på festivalens scener.

Barn i Experimentverkstaden, dit kommer elever från hela Göteborg. Foto: Marie Ullnert

Ekonomisk hållbarhet

Vi arbetar för att vara så försiktiga med våra resurser som möjligt med och är noga med att hålla kostnaderna nere. Så långt det går eftersträvar vi att producera saker som kan återanvändas från år till år. Många av våra produktioner har ett tidlöst manér vilket möjliggör återanvändning.

Ekologisk hållbarhet

Vetenskapsfestivalen arbetar aktivt för en hållbar utveckling och för att minska vårt miljö- och klimatavtryck.

Vi uppmanar våra samarbetspartners och leverantörer att använda miljövänliga produkter, anpassa sina transporter och ta fram långsiktigt hållbara lösningar. Vi arbetar också för att minimera avfallsmängden och använder oss så långt som möjligt av miljöanpassade produkter. Våra trycksaker uppfyller kraven för Svanenmärkning.

Under 2022 genomför vi en klimatberäkning av festivalen. Efter det är målet att hitta sätt att minska vårt avtryck och bli klimatneutrala.

Vi satsar på fler aktiviteter som antingen är digitala eller hybrida så man inte behöver resa för att uppleva festivalen.

Vi undviker att köpa nytt – vi hyr, återanvänder och återbrukar alltifrån kläder till material. Som exempel kan nämnas att vi i workshops använder återbrukat material. Tillsammans med Björkåfrihet har vi tagit fram återbrukade kläder som våra värdar bär under festivalen. Det är second hand kläder som personer skänkt till Björkåfrihet och vi sedan tryckt vår logga på.

Vetenskapsfestivalen väljer vi i första hand gång, cykel eller kollektivtrafik som transportmedel. Våra bilar som vi använder för att transportera saker under festivalen är eldrivna.

I de fallen där vi bokar resor för medverkande och hållbara transporter inte är möjliga klimatkompenserar vi för utsläppen.

I samarbete med Björkåfrihet har alla våra värdar återbrukade t-shirts. Foto: Marie Ullnert

Hållbarhetsdiplomerat evenemang

Sedan 2022 har Vetenskapsfestivalen hållbarhetsdiplomerabaserats baserat på Globala målen i SUSA:s kravstandard för evenemang. Det innebär att festivalen är diplomerad enligt en ny kravstandard från svenska SUSA, Sustainable Standards. Hållbarhetsdiplomeringen gäller just för evenemang och bygger på de sjutton Globala målen.

Göteborg & Co (där projektledningen för Vetenskapsfestivalen finns) som bolag är miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas kravstandard. I omfattningen för den miljödiplomeringen ingår även bolagets anställda som jobbar med Vetenskapsfestivalen.

Vetenskapsfestivalen har sedan lång tid tillbaka varit ett miljödiplomerat evenemang. Det innebär att vi levt upp till de miljökrav som ställs av Svensk Miljöbas och Göteborgs Stad på bland annat transporter, avfall, varor och tjänster.

Detta kan du göra när du är på festivalen:

  • Välj vegetariskt.
  • Sortera ditt skräp och släng det i någon av våra utplacerade sorteringsstationer.
  • Rör dig till fots, med cykel eller använd kollektivtrafik.

En schysst Vetenskapsfestival

Vetenskapsfestivalen uppfyller kriterierna för Fairtrade City Göteborg, vilket bland annat innebär att allt kaffe, te och socker som serveras under Vetenskapsfestivalen är etiskt märkt.