Vetenskapsfestivalen är ett populär- och tvärvetenskapligt evenemang och välkomnar programpunkter inom alla ämnen. Trovärdighet, kreativitet, tillgänglighet och hållbarhet är verksamhetens ledord och detta genomsyrar allt vi gör. Vi värnar om den demokratiska mötesplatsen och vi vill skapa förutsättningar för allmänhet och skola att ta del av vetenskap under lättsamma, intresseväckande och gärna annorlunda former. Varje år möjliggör hundratals engagerade medverkande att Vetenskapsfestivalen kan fortsätt att vara en härlig kunskapsfest för alla åldrar.

Under hösten varje år tar Vetenskapsfestivalen emot programförslag till skolprogrammet respektive publika programmet. Ansökan för att medverka i programmet är stängd för festivalen 2022. Men har du redan nu en idé inför nästa festival, våren 2023 så går det bra kontakta någon av våra producenter.

Jenny Hultén
Konstnärlig ledare och programansvarig Publika programmet
073-986 43 21
jenny.hulten@goteborg.com

Madeleine Koncilja
Programansvarig Skolprogrammet och Lärarkonferensen
031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Vetenskapsfestivalen 2021.