Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är ett populär- och tvärvetenskapligt evenemang och välkomnar programpunkter inom alla ämnen. Varje år sedan 1997 skapar Vetenskapsfestivalen mötesplatser för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Hundratals engagerade medverkande bidrar varje år till att Vetenskapsfestivalen kan vara en härlig kunskapsfest för alla åldrar.

2023 arrangerade vi fler än 650 aktiviteter i programmen för skola, allmänhet och för lärare. Totalt gjordes 40000 besök. Vetenskapsfestivalen är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och det största av sitt slag i Sverige.

Med ett brett program både på plats och digitalt har Vetenskapsfestivalen besök från hela Sverige. På kartan ser du spridningen över landet.

Våra kärnvärden och vår vision

Vetenskapsfestivalens kärnvärden är Tillgänglighet, Hållbarhet, Trovärdighet och Kreativitet. Vårt uppdrag är att väcka nyfikenhet och skapa positiva attityder till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier. Visionen är att Vetenskapsfestivalen skall vara en av världens bästa och roligaste mötesplatser för forskare, skola och allmänhet.

Det är många som tillsammans skapar Vetenskapsfestivalen. Här ser du var våra medverkande kommer ifrån och fördelningen av åldersgrupperna på festivalen 2023.

Festivaldatum 2024

Programmet för alla: 16–21 april

Programmet för skola: 15–26 april

Ansökningsperioden för att vara med på festivalen 2024 har startat och vi tar emot programförslag till december. Har du en idé så är första steget att kontakta någon av våra producenter.

Vetenskapsfestivalen 2021.

Jenny Hultén
Konstnärlig ledare och programansvarig Publika programmet
073-986 43 21
jenny.hulten@goteborg.com

Kennet Sundberg 
Producent Publika programmet
070-248 63 41
kennet.sundberg@goteborg.com

Madeleine Koncilja
Programansvarig Skolprogrammet och Lärarkonferensen
031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Kajsa Ottis
Producent Skolprogrammet
0707-34 75 47
kajsa.ottis@goteborg.com