Vetenskapsfestivalen är ett populär- och tvärvetenskapligt evenemang och välkomnar programpunkter inom alla ämnen. Trovärdighet, kreativitet, tillgänglighet och hållbarhet är verksamhetens ledord och detta genomsyrar allt vi gör. Vi värnar om den demokratiska mötesplatsen och vi vill skapa förutsättningar för allmänhet och skola att ta del av vetenskap under lättsamma, intresseväckande och gärna annorlunda former. Varje år möjliggör hundratals engagerade medverkande att Vetenskapsfestivalen kan fortsätt att vara en härlig kunskapsfest för alla åldrar.

Under hösten varje år tar Vetenskapsfestivalen emot programförslag till våra olika program. Festivalen 2023 är i april med aktiviteter både på plats i Göteborg och online.

Vetenskapsfestivalen 2021.

Festivaldatum

Publika programmet: 18–23 april

Skolprogrammet: 17–28 april

Ansökningsperioden för att vara med på Vetenskapsfestivalen 2023 har startat och vi tar emot programförslag fram till den 1 december. Har du redan nu en idé inför nästa festival så är första steget att kontakta någon av våra producenter för det program som du är intresserad av att medverka i.

Jenny Hultén
Konstnärlig ledare och programansvarig publika programmet
073-986 43 21
jenny.hulten@goteborg.com

Kennet Sundberg 
Producent publika programmet
070-248 63 41
kennet.sundberg@goteborg.com

Madeleine Koncilja
Programansvarig Skolprogrammet och Lärarkonferensen
031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Kajsa Ottis
Producent Skolprogrammet
0707-34 75 47
kajsa.ottis@goteborg.com

Tema 2023: Gränser

Vi människor har alltid skapat och utmanat gränser. Vi har fotograferat svarta hål och slagit hål på gamla sanningar, och forskningen ruckar hela tiden på gränsen för vad som är möjligt. Artificiell intelligens närmar sig mänskligt medvetande och bilar behöver snart ingen chaufför. Vi knackar på dörren till Mars. Gränser suddas ut varje dag, men oavsett vad vi människor hittar på så börjar det alltid med en tanke. Tankar som omsätts till idéer, stora som små, som senare leder till forskning och upptäckter. Men var går gränsen för tanken? Finns det någon gräns överhuvudtaget?