Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är ett populär- och tvärvetenskapligt evenemang och välkomnar programpunkter inom alla ämnen. Varje år sedan 1997 skapar Vetenskapsfestivalen mötesplatser för kunskap, inspiration och nya perspektiv. Vi har ett program som riktar sig till allmänheten, Publika programmet och ett som riktar sig till skola med aktiviteter för både elever och lärare.

Medverkande kommer från hela landet och vi brukar särskilt bjuda in internationella namn. 2023 arrangerade vi fler än 650 aktiviteter i programmen för skola, allmänhet och för lärare. Totalt gjordes 40000 besök. Det gör oss till ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang och det största av sitt slag i Sverige.

Med ett brett program både på plats och digitalt har Vetenskapsfestivalen besök från hela Sverige. På kartan ser du spridningen över landet.

Det är många som tillsammans skapar Vetenskapsfestivalen. Här ser du var våra medverkande kommer ifrån och fördelningen av åldersgrupperna på festivalen 2023.

Våra kärnvärden och vår vision

Vetenskapsfestivalens kärnvärden är Tillgänglighet, Hållbarhet, Trovärdighet och Kreativitet. Vårt uppdrag är att väcka nyfikenhet och skapa positiva attityder till forskning och vetenskap och uppmuntra till högre studier. Visionen är att Vetenskapsfestivalen skall vara en av världens bästa och roligaste mötesplatser för forskare, skola och allmänhet.

Vad får du som medverkar?

Som medverkande i Vetenskapsfestivalen får du tillgång till en gedigen och trovärdig plattform. Vi som projektleder och producerar festivalen arbetar med koordinering, programsättning, kommunikation, marknadsföring, PR, logistik och ekonomi. Vi fungerar som ett rådgivande bollplank för att skapa den bästa möjliga situationen för dig som medverkande och vår publik. Vi hjälper gärna till att skapa synergier mellan forskare, institutioner eller andra nätverk. Tillsammans arbetar vi så att allmänheten och skolklasser får ta del av populärvetenskap och forskning på ett trovärdigt, tilltalande och tillgängligt sätt.

För att skapa ett bra program behöver vi planera din eller er aktivitet med en aktivitetsansvarig. Handlar det om en föreläsning är ofta den medverkande själv aktivitetsansvarig, men det kan också vara en kommunikatör eller projektledare om det handlar om en större aktivitet. Du får råd och stöttning i program- och aktivitetsskapandet och blir inbjuden till en digital kickoff för alla medverkande. Vi finns som bollplank under hela programprocessen och genomförandet.

Vetenskapsfestivalen står för övergripande marknadsföring, lämplig lokal/plats, grundteknik samt festivalvärdar. På så sätt kan du koncentrera dig på innehållet. Behöver du något utöver grundläggande konferensteknik eller köpa annonser för just din specifika programpunkt bekostar du det själv.

Festivalorganisationen rekryterar och sätter ihop en värdorganisation som arbetar inför och under festivalen. Värdarna finns på plats och hjälper dig när du genomför din programpunkt. Alla värdar som jobbar med festivalen får lön enligt rådande kollektivavtal.

Vem kan vara med på Vetenskapsfestivalen?

Inbjudan att medverka i Vetenskapsfestivalen går ut till universitet, högskolor, forskningsintensiva företag och forskningsinstitut. Det går även bra att medverka ifall du har en roll som författare, journalist, konsult eller annan bakgrund som är intressant för festivalen. Trovärdighet är viktigt för oss och ett av våra kärnvärden.

För att delta i vårt program ska din programpunkt handla om det som du har stor kunskap om. Innehållet i din programpunkt eller aktivitet ska vara väl förankrat i vedertagen vetenskap, vanligen granskad och publicerad i relevant forskningsforum. Din programpunkt ska på ett tydligt sätt referera till forskningsresultat. För elevaktiviteter ska innehållet också kunna knytas till läroplanen för aktuell årskurs.

Festivaldatum 2025

Den 24 mars – 4 april är det dags för Vetenskapsfestivalen 2025. Skolprogrammet pågår under hela perioden och programmet för allmänheten kommer vara under den första festivalveckan.

Temat för festivalen 2025 är Framtider.

Vill du vara med? Då är första steget att kontakta någon av våra producenter.

Vetenskapsfestivalen i Nordstan 2024. Foto: Peter Kvarnström

Kontakta oss!

Nu vet du lite mer om Vetenskapsfestivalen. Kontakta gärna någon av våra producenter om du har frågor eller en ide som du vill diskutera.

Publika programmet

Jenny Hultén
Konstnärlig ledare och programansvarig Publika programmet
073-986 43 21
jenny.hulten@goteborg.com

Kennet Sundberg 
Producent Publika programmet
070-248 63 41
kennet.sundberg@goteborg.com

Skolprogrammet

Madeleine Koncilja
Programansvarig Skolprogrammet och Lärarkonferensen
031-368 42 84
madeleine.koncilja@goteborg.com

Kajsa Ottis
Producent Skolprogrammet
0707-34 75 47
kajsa.ottis@goteborg.com