Nästa Vetenskapsfestival är i april 2024. Festival kommer att vara på flera olika platser i Göteborg och delar kommer också gå att ta del av digitalt. Publika programmet pågår den 16–21 april 2024.

I programmet är det oftast bara att dyka upp, ingen föranmälan krävs. Om du behöver boka så står det tydligt i programpunkten. Öppet för alla och helt gratis!

Nordstan är en av Publika programmets största arenor. Här finns korta föreläsningar, poddar och en stor workshoparena. Foto: Marie Ullnert

Tema 2024: Vågor

Vågor är ett fysikaliskt fenomen som innebär att något fortplantar sig i ett rum. Toppar och dalar, rytmiskt återkommande. Kanske är vattnets vågor det första du tänker på? Hur ser dina hjärnvågor ut då? Både ljus och ljud är vågfenomen men även sociala rörelser, revolutioner och digitala framsteg kan skapa stora vågor av förändring. Det sägs att historien går i vågor. Vaggas du i lugn inför den kommande vågen?

Varje år sätter vi ett tema tillsammans med vårt vetenskapliga råd. Temat fungerar som inspiration och riktning för de som medverkar. Ofta tolkar forskare temat på olika sätt utifrån sina respektive ämnesområden.

Vetenskapsfestivalen tar ut vetenskapen. Här håller Dave Goulson, expert på humlor som forskar inom ekologi en vandring i Göteborgs botaniska trädgård. Foto: Marie Ullnert