Vi är glada att kunna berätta att Vetenskapsfestivalen 2024 är hållbarhetsdiplomerad av SUSA, sustainable standards. Hållbarhetsdiplomeringen är anpassad för evenemang och berör ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och bygger på de 17 Globala målen.

För att diplomeras har vi kartlagt målområden utifrån ett hållbarhetsperspektiv, genomfört åtgärder och genomgått en revision.

Hållbar festival

Vetenskapsfestivalen är en demokratisk mötesplats där alla är välkomna att ta del av forskning och kunskap. Vi vill skapa tillgängliga, kreativa och inkluderande mötesplatser för samhället, akademin och näringslivet. Tillsammans arbetar vi med alla dimensioner av hållbarhet. Här är några exempel på vad vi gör.

  • Programmet för allmänheten är gratis och öppet för alla, både på plats och digitalt. Vi arbetar även för att göra festivalen tillgänglig för fler.
  • Så långt det går undviker vi att köpa nytt. I stället hyr, återanvänder och återbrukar vi. Våra värdar bär återbrukade kläder och vi förvarar och återanvänder material från år till år, särskilt i Experimentverkstaden.
  • Forskning om hållbarhet har en självklar plats i våra program. Du kan bland annat lära dig mer om framtidens sjömat, biologisk mångfald eller delta i klimatquiz.

På vår sida om hållbarhet finns mer information om Vetenskapsfestivalens hållbarhetsarbete.

Två miljoner möten

mellan forskare och allmänhet och skola har Vetenskapsfestivalen möjliggjort sedan starten 1997.

90 %

av besökarna tycker Vetenskapsfestivalen är: Trovärdig, Inspirerande och Kreativ.

80 %

av besökarna blir inspirerade att söka mer kunskap efter ett besök på festivalen.