“Fråga ut!” är ett nytt koncept som lanseras i årets upplaga av Vetenskapsfestivalen. Syftet är att på ett lätt och tillgängligt sätt lyfta och uppmuntra elever i grundskolan att intressera sig för forskning och vetenskap. Genom halvtimmeslånga digitala möten får elever träffa experter och ställa alla sina frågor till dem. Mötet möjliggör en plats för frågor där experterna kan bjuda in till den vetenskapliga världen och just deras specialintresse.


Tänk, vilka fenomenala forskare och experter det finns! Vilken tur att de tar reda på hur saker och ting fungerar och hänger ihop, så att vi kan lära oss mer om världen. Några av alla dessa engagerade och superkunniga personer medverkar i Vetenskapsfestivalens Skolprogram. De medverkande är forskare, doktorander, professorer eller andra personer med expertkunskaper inom olika områden. De vill visa, berätta och förklara och svara på alla kluriga frågor ni har om deras specialämne. Ni har möjlighet att fråga om allt det som klassen undrar över och får dessutom aha-upplevelser och kul kunskap. Nedan presenteras de medverkande och deras ämnesområden som handlar om all från skelettet till radioaktivitet.

Cecilia Engdahl

Människans benstomme är långt ifrån en tråkig och livlös vävnad. Skelettet har faktiskt superkrafter. Det håller oss upprätta, gör att vi kan röra oss och skyddar våra inre organ och livets mest värdefulla celler som finns i benmärgen. Skelettet har också den fantastiska egenskapen att det kan laga sig självt.

Cecilia Engdahl som kommer att prata om hur skelettet är uppbyggt, men också berätta om sina erfarenheter av att vara forskare. Till exempel berättar hon att svar hela tiden ger upphov till nya frågor och att denna process är avgörande för att driva forskningen framåt.

Läs mer här!

Andreas Nord

På grund av ett varmare klimat utmanas fåglars och insekters levnadssätt. Blåmesarna hinner inte fånga in tillräckligt med fjärilslarver till sina ungar och behöver vila oftare på grund av värmen. Nere vid medelhavet minskar antalet humlor som inte trivs när värmen stiger, men det är inte heller lätt att vara humla i Sverige när vintrarna blivit så milda.

Andreas Nord forskar om hur djur påverkas av och anpassar sig till en omvärld i ständig förändring, till exempel i förhållande till ett varmare klimat. I sin forskning gör han olika slags experiment med vilda fåglar och insekter för att ta reda på hur djuren samspelar med miljön de lever i.

Läs mer här!

Klara Insulander Björk

Radioaktivitet och den strålning som radioaktiva ämnen utsänder skildras ofta i kulturen som något mystiskt och farligt. När det uppmärksammas i media handlar det oftast om kärnkraftsolyckor eller provsprängning av kärnvapen. Samtidigt är radioaktivitet en del av vår naturliga miljö och våra celler hanterar hela tiden effekter av strålning.

Klara Insulander Björk berättar om radioaktiva ämnen och stålning. Både naturliga och människoskapade ämnen som sprids i vår miljö och i levande organismer. Om hur strålning och radioaktiva ämnen påverkar levande celler och att man till och med kan bota många sorters cancer. Strålning behöver alltså varken vara mystiskt eller farligt.

Läs mer här!

Per Bjerkeli

Frågan “Är vi ensamma i universum?” är långt ifrån enkel att besvara, och den utmanar vår förståelse och nyfikenhet. Den inbjuder oss att utforska, spekulera och drömma om de otaliga möjligheterna som Universum har att erbjuda. Denna fråga gör att vi tittar upp mot stjärnorna och undrar över vår plats i Universum, samt om vi delar det med andra livsformer. Om liv är vanligt, varför har vi inte sett några tecken på det? Är jorden och solsystemet verkligen unikt?

Per Bjerkeli är astronom på Chalmers. Han kommer att diskutera olika argument för och emot att vi är ensamma i Universum. Per kommer också att ta upp hur vi idag angriper frågan vetenskapligt. Ni får självklart ställa frågor och dessa kan skickas in i förväg.

Läs mer här!

Cecilia Åsberg

Finns det egentligen någon orörd natur idag? Vad räknas som naturligt i en värld där allt kan modifieras? Häng med på en filosofisk resa mot framtiden och nya sätt att tänka på oss själva, där vi alla är delaktiga i skapandet av den värld vi vill se.

Cecilia Åsberg berättar om tanketraditioner inom teknik-, vetenskaps- och kulturhistoria. Varför har det varit viktigt att skilja på natur och kultur, naturvetenskaper och kulturvetenskaper, kvinnor och män, oss och de andra? Fråga gärna Cecilia om havet också! Havet knyter samman människor, arter och samhällen – ur hållbarhetsperspektiv innebär detta både hot och löften.

Läs mer här!

Eric Zinn

Vad gör ett energibolag mer än att se till att det finns el, värme och internet? Hur är det möjligt att använd sopor och rester från industrin för att värma upp en stad? Och vad krävs egentligen för att elen ska räcka till alla även i framtiden?

Eric Zinn är hållbarhetschef på Göteborg Energi. Han vill gärna berätta om energiförsörjning och en bransch som jobbar hårt med hållbarhet och omställning inför framtiden. I denna spännande bransch kan du påverka framtiden på riktigt oavsett vilken jobb du har. Det är öppet för diskussion och nyfikna frågor, som kan skickas in i förväg.

Läs mer här!