Med hjälp av verktyget Hållbara val kan du testa och jämföra ditt klimatavtryck i samband med Vetenskapsfestivalen. I verktyget kan du se vilken klimatpåverkan dina val har, får förslag på alternativ och avge ett klimatlöfte.