Har du många frågor om hjärnan? Om hur vulkaner kommer påverka oss i framtiden? Eller om något helt annat forskningsområde? Du som är 16–22 år har chans att ställa alla dina frågor till en forskare under festivalen i april. Under våren får du lära dig allt du behöver veta och du behöver inte ha några förkunskaper.

Vem som helst kan prata med en forskare, men ibland behöver forskarna lite hjälp på traven. Genom att ställa egna frågor kan du hjälpa till att göra svårbegripliga ämnen roliga och intressanta. Under intervjun på scen kommer forskaren prata om sin forskning och presentera sina forskningsresultat för allmänheten. Ditt jobb är att leda samtalet och ställa dina egna frågor.

Vi söker fem personer i åldrarna 16–22 år som vill lära sig att leda ett scensamtal och intervjua forskare. Det är du och dina intressen som styr! Ingen förkunskap i att intervjua krävs. Under våren får du lära dig mer om hur det går till att hålla i ett forskarsamtal. Under utbildningstillfällena får du träffa experter och öva för att vässa dina färdigheter för scenen. Utbildningstillfällena genomförs på plats i centrala Göteborg. På festivalen den 16–21 april får du genomföra en programpunkt på Vetenskapsfestivalens scen och efter det vara med på ett utvärderingsmöte. Alla som deltar i projektet får lön.

Hur går det till?

Utbildningstillfällena kommer att vara varannan vecka med start i februari och pågår mellan 16:00–18:00. Deltagarna förväntas då medverka under följande datum: 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 2/4.

Ditt scenframträdande genomförs någon gång under festivalen den 16–21 april.

Utvärderingen kommer vara den 7 maj.

Alla deltagarna får betalt för sin tid under utbildningstillfällen, genomförande och utvärdering. Lönen är 130 kr/h. Efter genomförande får du förutom lön, ett intyg om att du deltagit i projektet. Och nya roliga erfarenheter såklart!

Vill du vara med?

Kontakta Fredrik Ekenvi, fredrik.ekenvi@goteborg.com om du vill vara med eller har frågor om projektet.

Bakgrund

Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg sker årligen sedan 1997 och är Sveriges största mötesplats för populärvetenskap. Festivalens syfte är att skapa positiva attityder till forskning och vetenskap samt uppmuntra till högre studier. Publika programmet har fri entré och är öppet för alla.

Detta är en del av Vetenskapsfestivalens projekt Frågvis. Syftet är att stärka ungas röst i samhället och skapa mötesplatser för forskare och allmänhet. Frågvis finansieras av Vetenskapsfestivalen och Stiftelsen Lars Hiertas minne.