Internationella Vetenskapsfestivalen Göteborg är Sveriges största kunskapsfest och ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang. Det är en mötesplats där forskare under lustfyllda former får möjlighet att presentera sin forskning för skolungdomar och allmänhet. Varje år görs i genomsnitt 60 000 besök på festivalens föreläsningar, workshops, debatter och aktiviteter spridda på ett 30-tal platser i och rund om Göteborg och digitalt.
Alla aktiviteter för allmänheten har fri entré.

Syftet är att uppmuntra till högre studier och att skapa en positiv attityd till forskning och vetenskap.

Vetenskapsfestivalen skall vara den bästa och roligaste mötesplatsen i världen för forskare, skola och allmänhet. Festivalen är tvärvetenskaplig och styrs av ett vetenskapligt råd, ett huvudmannaråd och ett programgrupp. Evenemanget är miljödiplomerat och årligen återkommande i Göteborg och digitalt. Vi vill vara en nationell mötesplats för både forskarsamhället och kunskapssamhället.

Jennie Turner
Verksamhetsledare
031-368 42 82
jennie.turner@goteborg.com

Tre program under två veckor

 • Skolprogrammet för elever i för- och grundskolan. Besöks av drygt 30 000 elever och lärare årligen. Skolprogrammet pågår i två veckor.
 • Programmet för alla har runt 50 000 besök under fem dagar. Alla aktiviteter har fri
  entré.
 • Fackprogrammet för fackpublik. En mötesplats för forskare, forskningskommunikatörer,
  politiker, pedagoger, media och näringsliv.

Totalt innehåller de tre programmen cirka 400 unika programpunkter.

Historik och tidigare medverkande

Den första Vetenskapsfestivalen invigdes 1997 av den norske upptäcktsresanden Thor Heyerdahl.
2022 års festival blir den tjugosjätte i ordningen. Kända medverkande under åren är bland andra, Christer Fuglesang och besättningen från rymdfärjan Discovery, Kung Carl XVI Gustaf, Kronprinsessan Viktoria, Nobelpristagaren Jennifer Doudna, den världsberömda primatologen Jane Goodall, Max Tegmark, fysiker och AI-expert, Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, naturfotografen Mattias Klum, klimatexperten Christian Azar, Sture Allén från Svenska Akademien och Kerri Smith som är redaktör på forskningstidskriften Nature samt Stefan Fölster, nationalekonom och författare.

Max Tegmark medverkade på festivalens invigning 2018.

Varför partner till Vetenskapsfestivalen?

 • Uppmuntra till högre studier för att i förlängningen stärka Sveriges konkurrenskraft
 • Synliggöra forskningens nytta för samhället
 • Skapa en positiv attityd till forskning
 • Nå ut till Vetenskapsfestivalens besökare (ca: 70 000 besök årligen)
 • Använda Vetenskapsfestivalen som en plattform för kundaktiviteter
 • Bra exponering av ert företag i tryckt material och på vetenskapsfestivalen.se
 • I förekommande fall ta del av nätverket för Vetenskapsfestivalen, Göteborgs
 • Kulturkalas och West Pride genom gemensamma partnerträffar
 • Få tillgång till ett marknadsföringspaket med Vetenskapsfestivalens logga, banners, grundtexter och bilder
 • Möjlighet att dra nytta av Vetenskapsfestivalens sociala medier
 • Förknippas med Vetenskapsfestivalens varumärke
 • Uppfylla er organisations CSR-åtagande
 • Skapa tillfällen för era anställda att besöka Vetenskapsfestivalen
 • Delta i Vetenskapsfestivalens guidade rundtur under genomförandet

Partnernivåer

Nedan är en utgångspunkt för partnerskap. Varje överenskommelse sker efter individuell förhandling.

Huvudman

Som huvudman står ni som delägare och avsändare till Vetenskapsfestivalen och benämningen ”Huvudman för Vetenskapsfestivalen” får användas. Ni får sitta med i huvudmannaråd och har möjlighet att påverka festivalens utveckling. Som huvudman är ni en självklar del av festivalens VIP-event såsom invigningsmingel och ni har möjlighet att bjuda in egna gäster. Huvudmän till festivalen bör inte vara kommersiella aktörer.

Ni har också möjlighet att stå värd för en av festivalens nätverksträffar under året. Huvudmans logotyp finns med i festivalprogram, festivalrapport, i större annonser för festivalen, på vetenskapsfestivalen.se samt på rollups. Namn syns i inbjudan till invigningsmingel, på affischer, i pressmeddelanden och i nyhetsbrev. Nya huvudmän offentliggörs som en nyhet i våra nyhetsbrev.

Huvudpartner

Som huvudpartner får benämningen ”Huvudpartner till Vetenskapsfestivalen” användas. Huvudpartner har möjlighet att stå värd för en av festivalens nätverksträffar under året. Huvudpartner logotyp finns med i festivalprogram, festivalrapport, på vetenskapsfestivalen.se och i bildspel mellan scenakterna i Nordstan. Namn syns i större annonser för Vetenskapsfestivalen, på inbjudan till invigningsmingel och på affischer. Nya huvudpartner offentliggörs som en nyhet i våra nyhetsbrev.

Samarbetsparter

Som samarbetspartner får benämningen ”Samarbetspartner till Vetenskapsfestivalen” användas. Samarbetspartners har möjlighet att stå värd för en av festivalens nätverksträffar under året. Samarbetspartners logotyp finns med i festivalprogram och festivalrapport. Logotyp syns på vetenskapsfestivalen.se, i större annonser för Vetenskapsfestivalen, på inbjudan till invigningsmingel och på affischer. Nya samarbetspartners offentliggörs som en nyhet i våra nyhetsbrev.

Supporter

Som supporter får benämningen ”Supporter till Vetenskapsfestivalen” användas. Supporters logotyp finns med i festivalprogram och festivalrapport. Logotyp syns på vetenskapsfestivalen.se och nya supporters offentliggörs som en nyhet i våra nyhetsbrev.

Föreläsning under Vetenskapsfestivalen på Stadsbiblioteket.

Programpartner – bekostar program

Som programpartner får benämningen ”Programpartner till Vetenskapsfestivalen” användas. Möjlighet ges att presentera en klar programpunkt eller att utveckla en programpunkt tillsammans med Vetenskapsfestivalens projektledning. Programpartners har möjlighet att visa sin egen verksamhet genom programinnehåll. Dessutom ges möjlighet att skapa egen aktivitet i anslutning till programpunkten. Programpartners namn syns i festivalprogram och på Vetenskapsfestivalens webb.

Arenapartner – bekostar arena

Som arenapartner får benämningen ”Arenapartner till Vetenskapsfestivalen” användas. Arenapartner har tillgång till en utvald festivalarena. Arenan och exponeringen utvecklas tillsammans med projektledningen för Vetenskapsfestivalen. Dessutom ges möjlighet att skapa egen aktivitet i anslutning till arenan. Arenapartner namn syns i festivalprogram, festivalrapport och på Vetenskapsfestivalens webb.

Projektpartner – bekostar särskilt projekt

Som projektpartner får benämningen ”Projektpartner till Vetenskapsfestivalen” användas. Projektet utvecklas tillsammans med projektledningen för Vetenskapsfestivalen. Möjlighet ges att skapa egen aktivitet i anslutning till projektet. Projektpartners namn syns i festivalprogram och på Vetenskapsfestivalens webb.