Vi hjälper dig gärna med information, bilder och tips som rör Vetenskapsfestivalen. Vi kan också hjälpa dig med kontakter och intervjuer med forskare och andra medverkande på festivalen.

Presskontakt

Charlott Holmåker
Press & PR-specialist
+46 (0)72-856 65 11
charlott.holmaker@goteborg.com

Lisa Grettve
Kommunikationsansvarig
+46 (0)72-255 84 25
lisa.grettve@goteborg.com

Bilder

Bilder som får användas finns att hämta från Göteborg & Co mediabank. Sök på Vetenskapsfestivalen så hittar du bilderna.