Viktigt och riktigt för lärare är Vetenskapsfestivalens aktiviteter för lärare. Här kan du se några av våra tidigare genomförda aktiviteter och hittar också relaterat material. Vill du ha information om kommande program? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev för lärare.

WIN WIN Sustainability Award: Abbie Richards lär dig och dina elever att avslöja desinformation på nätet

Föredrag och frågestund från den 19 oktober 2023 med forskaren och sociala media influencern Abbie Richards, vinnare av WIN WIN Youth Award 2023.

Har du stött på konspirationsteorier och samhällsskepsis i ditt klassrum? Sociala mediers påverkan på unga är enorm och att falska fakta snabbt får fäste är ett komplext problem. Föredraget ger dig och dina elever verktygen ni behöver mot desinformation på nätet.

Material

Skolforskningsinstitutet: Hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan

Resultaten av forskningssammanställning om läxor diskuteras. Om lärares arbetssätt inför, under och efter läxan. Från den 9 februari 2023.

Medverkande: Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, och Max Strandberg, lektor vid Stockholms universitet.

Material

  • Här hittar du material från Skolforskningsinstitutet, bland annat hela forskningssammanställningen om läxor, sammanfattning och diskussionsfrågor.

Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet: Gränsöverskridande undervisning inom naturämnena

Kungl. Vetenskapsakademien prisar varje år lärare som gjort skillnad och inspirerat genom sin undervisning inom de naturvetenskapliga skolämnena. Från den 7 februari 2023.

Medverkande: ett par av de lärare som fått Lärarpriset till Ingvar Lindqvist minne som delar med sig av sina bästa tips för att jobba över ämnesgränserna. Pernilla Nilsson, Huvudsekreterare i utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet, och professor i Naturvetenskapernas didaktik berättar om sina erfarenheter från internationella studier och ger dig sina bästa råd.

Vetenskapsakademiens lärarpris till Ingvar Lindqvist minne delas varje år ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO.