Viktigt och riktigt för lärare är Vetenskapsfestivalens aktiviteter för lärare. Här kan du se några av våra tidigare genomförda aktiviteter och hittar också relaterat material. Vill du ha information om kommande program? Registrera dig för att få vårt nyhetsbrev för lärare.

Institutet för framtidsstudier: Vad skulle hända om pojkar ansträngde sig mer i skolan? Om könsskillnader i avgångsbetyg från grundskolan

Föredrag och frågestund från den 21 mars 2024. Medverkande: Frida Rudolphi är forskare i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och lektor vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, samt affilierad forskare vid Institutet för Framtidsstudier (IFFS). 

Hur skiljer sig pojkar och flickor när det gäller beteenden och attityder som är positiva och negativa för lärande? Hur mycket anstränger sig elever i skolan och vad gör de på fritiden som kan ha betydelse för lärandet, till exempel hur mycket de läser? På fritiden spenderar pojkar betydande tid på att spela datorspel under vanliga skoldagar. Hur hänger det ihop med betygen och kan något av könsskillnaderna i betyg hänföras till att pojkar spelar betydligt mer än flickor? Hur ska det i så fall förstås?

Frida Rudolphi förklarar hur mycket av könsskillnaderna i avgångsbetyget från grundskolan som kan hänföras till pojkars och flickors beteenden och attityder, både när det gäller skolan och vad de gör på fritiden. Självklart får du ställa frågor!

Skolforskningsinstitutet: Hur kan skolor lyckas med det demokratistärkande arbetet?

Föredrag och frågestund från den 19 mars 2024. Medverkande: Stephanie Plenty (Skolverket), Pontus Wallin (Skolforskningsinstitutet), Hugo Wester (Skolverket)

Utifrån resultaten i den internationella kunskapsmätningen ICCS 2022 har åttondeklassare i Sverige mycket goda kunskaper i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor. Men det finns orosmoln som gör att skolor behöver fortsätta utveckla sitt demokratistärkande arbete. Samma dag som detta lärarprogram genomförs publicerar Skolforskningsinstitutet en rapport om vad den senaste och samlade forskningen säger om demokratistärkande undervisning. Nyligen har Skolverket och Forum för levande historia också tagit fram Demokratistegen som är en modell för att stärka och utveckla skolors och folkhögskolors arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Material


Skolforskningsinstitutet: En jämställd undervisning – för bättre möjligheter för alla elever att lyckas i skolan

Föredrag från den 14 mars 2024. Medverkande: Ilana Manneh (Skolforskningsinstitutet), Fredrik Zimmerman (Högskolan i Borås) och Claes Juto (Lessebo kommun)

Dagens skola är inte jämställd, det visar forskning och myndighetsrapporter, och det finns skillnader mellan flickors och pojkars skolresultat, studie- och yrkesval och intresse. Skolforskningsinstitutet presenterar en ny forskningssammanställning som visar hur ett aktivt jämställdhetsarbete i undervisningen bidrar till bättre möjligheter för flickors och pojkars lärande och utveckling. Under programmet presenteras även forskning från skolor som har gjort insatser för pojkar att prestera bättre i skolan och minska skillnaderna i skolresultat samt skapat en miljö som är gynnsam för både flickor och pojkar. Avslutningsvis ges konkreta exempel från arbetet med att stärka pojkars studieresultat i grundskolan.

Material

Bidrar AI till en bättre värld?

Föredrag och frågestund från den 29 november 2023. Medverkande: Joakim Jardenberg, Katarina Graffman, Christer Norström och Thomas Edwall.

AI har fått mycket uppmärksamhet under år 2023, dels kring etiska frågor, men också för att ett flertal kraftfulla verktyg blivit tillgängliga för allmänheten. Tre av tio svenskar har använt något AI-verktyg det senaste året och det mest använda verktyget är ChatGPT. Allt fler funktioner i mobiltelefoner, datorsystem och på internet bygger också på AI och tekniken påverkar oss dagligen i stort och i smått. Några forskare larmande också i början av året att AI hotar hela mänskligheten. Så den stora frågan är om AI bidrar till en bättre värld?

Ett samarbete mellan Kunskapsfesten Eskilstuna, Scifest Uppsala och Vetenskapsfestivalen Göteborg.


WIN WIN Sustainability Award: Abbie Richards lär dig och dina elever att avslöja desinformation på nätet

Föredrag och frågestund från den 19 oktober 2023 med forskaren och sociala media influencern Abbie Richards, vinnare av WIN WIN Youth Award 2023.

Har du stött på konspirationsteorier och samhällsskepsis i ditt klassrum? Sociala mediers påverkan på unga är enorm och att falska fakta snabbt får fäste är ett komplext problem. Föredraget ger dig och dina elever verktygen ni behöver mot desinformation på nätet.

Material

Skolforskningsinstitutet: Hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan

Resultaten av forskningssammanställning om läxor diskuteras. Om lärares arbetssätt inför, under och efter läxan. Från den 9 februari 2023.

Medverkande: Alva Appelgren, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet, och Max Strandberg, lektor vid Stockholms universitet.

Material

  • Här hittar du material från Skolforskningsinstitutet, bland annat hela forskningssammanställningen om läxor, sammanfattning och diskussionsfrågor.

Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet: Gränsöverskridande undervisning inom naturämnena

Kungl. Vetenskapsakademien prisar varje år lärare som gjort skillnad och inspirerat genom sin undervisning inom de naturvetenskapliga skolämnena. Från den 7 februari 2023.

Medverkande: ett par av de lärare som fått Lärarpriset till Ingvar Lindqvist minne som delar med sig av sina bästa tips för att jobba över ämnesgränserna. Pernilla Nilsson, Huvudsekreterare i utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet, och professor i Naturvetenskapernas didaktik berättar om sina erfarenheter från internationella studier och ger dig sina bästa råd.

Vetenskapsakademiens lärarpris till Ingvar Lindqvist minne delas varje år ut till lärare som genom entusiasm, nya idéer och engagerande arbete väcker elevers intresse för några av ämnena matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap och NO.