I våra lärarprogram som som vi erbjuder under hela året samverkar vi med olika verksamheter organisationer. De har alla gemensamt att de vill ge verksamma inom skolan vetenskapsförankrad och icke-kommersiell fortbildning och inspiration. I februari erbjuder vi två tillfällen till fortbildning tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien & Vetenskapsrådet om gränsöverskridande undervisning inom naturämnen och med Skolforskningsinstitutet som fokuserar på sin nyligen släppta forskningssammanställning om läxor.

Aktiviteterna är digitala och kostnadsfria.

Den 7 februari kl. 15:00-16:30

Kungl. Vetenskapsakademien & Vetenskapsrådet: Gränsöverskridande undervisning inom naturämnena

Pernilla Nilsson, Vetenskapsrådet
Inga Blomqvist
Anders Elm

Kungl. Vetenskapsakademien prisar varje år lärare som gjort skillnad och som inspirerat genom sina insatser i undervisning inom de naturvetenskapliga skolämnena. Du får träffa två av de pristagande lärarna Inga Blomqvist och Anders Elm som fått Ingvar Lindqvist-priset.

Inga Blomqvist är gymnasielärare i biologi och kemi. Hon är utbildad i Charkiv i Ukraina och har arbetat i Sverige sedan 2002. Genom sin undervisning vill hon främja elevers intresse för naturvetenskap genom att bland annat lyfta vetenskapliga nyheter, göra laborationer och uppmuntra tvärvetenskapliga arbeten. Hennes föredrag heter Alla kan bli naturvetare.

Anders Elm är förstelärare i svenska och lärare i biologi på Hovslättskolan i Jönköping. Där har han bland annat byggt ett helt undervisningsprojekt runt den närliggande Tabergsån. Eleverna har fått städa ån, följt årstidernas skiftningar och fiskat kräftor som sedan dissekerats och till sist – ätits upp vid en gemensam kräftskiva. Hans föredrag har titeln Med sekatör bland stjärnstoft och kräftor – så här jobbar jag på en mellanstadieskola Hovslätt.

Du får även träffa även Pernilla Nilsson, Huvudsekreterare i utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet, och professor i Naturvetenskapernas didaktik – hon berättar om sina erfarenheter från internationella studier och ger dig sina bästa råd i föredraget Naturvetenskap utan gränser – vad är det?

Målgrupp: Främst grundskolan.

Delta i sändningen via länken: https://vimeo.com/event/2827107/567f71c314

Den 9 februari kl. 15:30-16:30

Skolforskningsinstitutet: Hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan

Forskningssammanställningen Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande.

Skolforskningsinstitutet publicerar aktuell forskning genom ett antal forskningssammanställningar per år. Sammanställningarna kan användas som diskussionsunderlag och som utgångspunkt för arbetet med att utveckla undervisningen. I november kom Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om Läxor och likvärdiga förutsättningar för lärande. Syftet med denna är att ge lärare forskningsbaserad kunskap om hur läxor kan utformas, vilken uppföljning och återkoppling som kan vara värdefull för att främja likvärdiga förutsättningar samt hur lärare kan arbeta för att alla elever ska kunna göra läxan.

Alva Appelgren är fil.dr, forskare och projektledare vid Skolforskningsinstitutet. Max Strandberg är mellanstadielärare och lektor i didaktik på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet. Experterna går igenom resultaten från sammanställningen och svarar på frågor.

Alva Appelgren och Max Strandberg.

Hela rapporten hittar du här: https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar/laxor-och-likvardiga-forutsattningar-for-larande/

Målgrupp: Främst grundskolan.

Delta i sändningen via länken: https://vimeo.com/event/2827134/f8d9cedd4e