Det internationella företaget MathWorks är ny partner till Vetenskapsfestivalen. Vi har ställt några frågor till Lars Rosqvist, Application Engineering Manager om MathWorks och varför de har valt att engagera sig i festivalen.

Lars Rosqvist, MathWorks.

Vilka är ni på MathWorks?

MathWorks är företaget bakom MATLAB och Simulink, två av världens ledande mjukvaruplattformar för teknisk beräkning och modellbaserad utveckling. Vårt mål är att accelerera innovation inom ingenjörsvetenskap och vetenskap genom att tillhandahålla mjukvara som möjliggör design, analys och implementation av komplexa system och produkter.   

Vi samarbetar med sektorer som bilindustrin, flyg, kommunikation och bioteknik. Vår mjukvara är en viktig del i många produkter du använder varje dag, och hjälper till att göra dem smartare och säkrare. Den underlättar för forskare och ingenjörer över hela världen att göra sina idéer till verklighet, inom allt från artificiell intelligens till elektrifiering och bildbehandling. Kort sagt, vår mjukvara bidrar till att utveckla de innovativa teknologier som formar vår framtid.  

Varför väljer ni att engagera er i Vetenskapsfestivalen?  

Vi tror starkt på att inspirera nästa generation av ingenjörer, forskare och innovatörer. Genom att delta i Vetenskapsfestivalen kan vi nå ut till en bred publik, från skolbarn till yrkesverksamma inom olika vetenskapsgrenar, och dela med oss av vår passion för innovation och problemlösning. Det är en fantastisk möjlighet att visa hur matematik och programmering kan användas för att göra skillnad i världen.  

Vad spelar evenemang som Vetenskapsfestivalen för roll för er?  

Evenemang som Vetenskapsfestivalen spelar en avgörande roll i vårt engagemang för utbildning och samhällsbygge. De ger oss en chans att interagera direkt med studenter, lärare och framtida generationer av ingenjörer, forskare och matematiker och visa hur matematik, vetenskap och teknik kan vara roligt och tillgängligt för alla.  

Det är också en möjlighet för oss att hålla oss uppdaterade med de senaste vetenskapliga trenderna och utbildningsbehoven, samt att bidra till att öka allmänhetens medvetenhet och förståelse för vetenskap och teknik.  

Vad ser ni mest fram emot på festivalen i år?  

Självklart kommer höjdpunkten vara att träffa och interagera med entusiastiska deltagare i olika åldrar och från olika bakgrunder. Att få dela vår passion för teknik och bryta vår normala vardag genom att inspirera ungdomar att jobba med vetenskap är något vi ser fram emot. Vi är också nyfikna på att se de olika utställningarna och aktiviteterna som andra utställare och talare har förberett.  

Ni gör en aktivitet i Skolprogrammet i år som handlar om styrsystem, vad kommer eleverna som deltar få lära sig? 

Eleverna kommer att få en introduktion till grunderna i styrsystem och hur de fungerar i vardagen, från enkla hushållsapparater till mer komplexa system som rymdraketer. Vi kommer titta närmare på Ingenuity, NASAs helikopter som mellan 2021 och 2024 samlade in data från Mars, och utmaningarna kopplade till detta. Hur kan man till exempel styra helikoptern från jorden när vi sitter så långt ifrån den? Genom enkla experiment som till exempel att balansera en pinne kommer deltagarna få testa sin egen kropps återkopplade styrsystem.