Foto: Lunds Tekniska Högskola/Charlotte Carlberg Bärg

Vi kan nu presentera invigningen av Vetenskapsfestivalen 2024 den 16 april! Invigningstalare är 2023 års nobelpristagare i fysik Anne L’Huillier som genom sin banbrytande forskning har gjort det möjligt att fånga ögonblicksbilder av elektroners extremt snabba rörelser. Upptäckten har varit möjligt genom att skicka laserpulsar genom gas, så korta som attosekunder. Med oss under kvällen har vi även antropologen Stefan Helmreich, MIT som forskar om vilken information havets vågor kan ge oss om vår värld. Biljetter släpps den 12 mars klockan 10.

Anne L’Huillier kommer inledningsvis att presentera sin forskning inom attofysik. Tack vare arbetet med ljusvågor och attosekunder kan man nu få syn på elektronernas rörelser. För att sätta attosekunders längd i perspektiv: en attosekund i relation till en sekund är som en sekunds relation till universums ålder. Trots elektronernas minimala storlek kontrollerar de allt, de binder ihop atomer och formar molekyler som tillsammans bygger hela världen. Deras rörelser avgör egenskaperna hos all materia som finns runt omkring oss.

L’Huilliers arbete med ljusvågor av laser skapade ett helt nytt mikroskop som definierar tid. Det ger oss information om vad som händer i atomerna, hur elektroner rör sig och hur saker fungerar inuti materia. I framtiden kommer kunskapen att komma till stor användning i bland annat elektronik och medicin och likaså oförutsägbara områden som vi ännu inte kan föreställa oss.

Efter detta kommer det hållas ett samtal med Anne L’Huillier och professor Stefan Helmreich, som modereras av Marnie Chesterton, journalist och nyhetsankare på BBC’s Crowd Science. Professor Helmreich är antropolog och har undersökt havets vågor och hur dom bär på information. I sin senaste bok A Book of Waves studerar han hur man kan samla in och konkretisera information som havets vågor. Han har i sitt arbete undersökt hur andra forskare arbetar med detta men även vad vågor har haft för betydelse och påverkan i olika sammanhang och kulturer.

Samtalet mellan dessa två forskare kommer innehålla tvärvetenskapliga diskussioner om vad mer vågor kan komma att bidra till i vår utveckling av världen och samhället. Vad kan vågor avslöja om vår planet? Dom kan förutsäga geologiska händelser, havsytan höjs till följd av klimatförändringar och hur de kan ge oss geopolitiska nyheter om vår planet.

Upplev denna tvärvetenskapliga kväll där vi tittar närmare på temat för årets Vetenskapsfestival: Vågor.

Annie Tådne är audivisuell artist och kreativ teknolog och kommer båda introducera och avsluta kvällen med framträdande. Med hjälp av fotografier och filmer av jordens yta skapar hon konstverk.

Praktisk information

Invigningen kommer att hållas på Auktionsverket Kulturarena i Göteborg med insläpp från 17.00. Programmet startar 17.30, innan dess bjuds det på mingel. Kvällen planeras runda av kring 19.30. Evenemanget är gratis, men du behöver boka din plats i förväg. Biljetter släpps 12 mars klockan 10.

Du kan också följa scenprogrammet digitalt på Vetenskapsfestivalens webb.