Har du frågor om din bokning eller ditt besök?

Du hittar bokningsvillkor och Q&A här nedan. Skicka övriga frågor till oss så återkopplar så snart vi kan: vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Följande information är viktig att ta del av innan du bokar

Vi tar ut en bokningsavgift för de flesta skolprogramsaktiviteter:

 • Kostnaderna för aktiviteter i grundskolan gäller för 1 st bokning och omfattar en klass/grupp på max 30 elever. Priserna är inklusive moms. Kostnaderna är 200 kr respektive 400 kr för digitala aktiviteter samt 500 kr respektive 700 kr för aktiviteter på plats.
 • Aktiviteter för förskolan samt programpunkter för lärare är kostnadsfria.
 • Obs! Uteblivet deltagande på bokad aktivitet debiteras med ordinarie avgift.

Vilka bokningsuppgifter behöver vi från dig?

 • En bokning omfattar max 30 barn/elever. 1 elev = 1 plats. Fyll i rätt antal i varje bokning. Vill du boka för en större grupp, behöver en till bokning göras. På vissa aktiviteter finns många platser att boka på samma tillfälle. I bokningen visas hur många personplatser som finns tillgängliga.
 • Inga preliminära bokningar kan göras – bokningarna är bindande!
 • Ändringar i kontaktuppgifter, medföljande lärare, klass samt elevantal kan administreras av den som bokat (i användarkontot) Eventuella ombokningar/avbokningar går via oss.
 • Du som lärare är ytterst ansvarig för din klass under deltagandet, både under aktiviteter som sker på plats och under aktiviteter som sker digitalt.
 • Dina kontaktuppgifter sparas till nästa bokning men uppgifter om klass och antal elever måste fyllas i för varje ny bokning.
 • Ange kontaktuppgifter till den lärare som ansvarar för deltagandet under Vetenskapsfestivalen. Rätt telefonnummer är viktigt.

Viktigt om fakturauppgifterna:

 • Ange alltid postadress samt fullständig fakturaadress med korrekta mottagarkoder, ID eller andra fakturamärkningar. Det är mycket viktigt att fakturorna kommer till rätt mottagare – om ofullständiga fakturauppgifter lämnas debiteras en administrationsavgift.
 • Obs! Många kommuner och skolföretag har gått över till elektronisk fakturering. Kolla upp vad som gäller för just din skola.
 • Fyll i samtliga fakturauppgifter även om du bokar kostnadsfria aktiviteter. Vi behöver dessa uppgifter som säkerhet men ser till så att inga fakturor utgår för dessa bokningar.
 • Vi skickar faktura innan eller efter ditt besök på festivalen, beroende på när du bokar. Betalning ska ske inom 30 dagar.
 • Obs! Bokningsbekräftelsen skickas automatiskt efter att du genomfört din bokning. Om du inte får din bekräftelse, var vänlig kontakta oss snarast.

Varmt välkomna att delta i Vetenskapsfestivalens skolprogram!

LiveLabbet är en av våra stora digitala aktiviteter som ger kul kunskap direkt i ditt klassrum.

Frågor och svar om skolprogrammet

Vilka årskurser är skolprogrammet för?

Vi tar emot barn från förskolans senare år samt elever från hela grundskolan. Under varje programpunkt står tydligt vilken målgrupp aktiviteten är avsedd för.

Gymnasiet hänvisar vi till i vårt publika program.

När kan jag boka och hur?

Bokningen för festivalen 2022 är stängd.

Bokning för festivalen 2023 öppnar ett par månader innan men datumet är inte bestämt än.

Vad kostar det att delta i skolprogrammet?

Skolprogramsaktiviteter för förskolan, läraraktiviteter samt Lärarkonferensen är kostnadsfria. För Grundsärskola är Experimentverkstaden kostnadsfri. Kostnaderna för elevaktiviteter varierar beroende på typ av aktivitet:

 • Aktiviteter på plats i Göteborg: 500 kr/klass
 • Experimentverkstaden i Göteborg: 700 kr/klass
 • Digitala storaktiviteten LiveLabbet: 400 kr/klass
 • Digitala aktiviteter: 200 kr/klass

Innehåller skolprogrammet endast aktiviteter för elever?

Nej, i skolprogrammet ingår också läraraktiviteter som bokas på samma sätt som elevaktiviteterna. Programmet för lärare hittar du här.

Var i Göteborg är skolprogrammet?

Skolprogrammet 2022 på plats genomförs i centrala Göteborg med omnejd. Humanisten är årets festivalarena. Experimentverkstaden håller till i Kajskjul 105 på Bananpiren. Övriga aktiviteter är förlagda i centrala Göteborg eller ute på plats hos aktivitetshållarna. Du hittar plats och adress under respektive aktivitet i programmet.

Sker alla skolprogramsaktiviteter i Göteborg?

Nej, vi har en mängd interaktiva digitala aktiviteter som öppnar för deltagande från hela landet! Du och din klass kan alltså delta i Vetenskapsfestivalen även om ni bor långt utanför Göteborg. Välkomna!


Hur deltar jag digitalt?

Länkar till digitala sändningar skickas till alla bokade i god tid innan genomförandet. Har du bokat en digital elevaktivitet deltar ni genom att du visar sändningen på storbild i klassrummet. Bra internetuppkoppling, ljud och bild behövs i den lärosal ni är. Eventuell information om vidare förberedelser inför aktiviteten skickas från respektive aktivitetsansvarig.

Kan jag komma i kontakt med er för olika frågor?

Du kan maila oss så vi återkopplar så fort som möjligt vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Varför måste jag fylla i fakturauppgifter även i de fall det står ”kostnadsfritt”?

Vi håller koll på vem som ska faktureras eller ej, men vi behöver alla uppgifter som en säkerhet eftersom vi inte vill att eftertraktade skolprogramsplatser bokas upp och går tomma. Vi debiterar bokningar som inte nyttjas.


Jag har en grupp elever med särskilda behov – kan vi boka oss till något?

Alla elever är såklart välkomna att delta i skolprogrammet! Vissa aktiviteter är mer lämpade än andra, men de flesta kan anpassas. Du som lärare avgör själva vad som passar just dina elever, men stäm gärna av med oss innan du bokar så kan vi råda eller sätta dig i kontakt med de medverkande.

Varför måste jag registrera mig och skapa ett användarkonto?

Vi är en obunden och icke-kommersiell verksamhet och använder endast dina kontaktuppgifter i syften kopplade till Vetenskapsfestivalen. Skolprogrammet är nationellt och bokas varje år av lärare över hela landet. Vi behöver registrera bokningar i vårt system för att kunna administrera allt och för de flesta elevaktiviteter tar vi ut en anmälningsavgift.

Vi vill också kunna komma i kontakt med alla lärare med förberedelsematerial, information och enkätutskick. Vi skickar också lärarnyhetsbrev till dig under året. Om du inte ha dessa är det bara att avregistrera dig från utskicken.

Varför stänger bokningen till vissa aktiviteter tidigare än andra?

Vi och alla aktivitetsansvariga behöver några veckor på oss för att ta kontakt med alla bokade med förberedelsematerial, sändningslänkar och eventuell annan information. Även ni som är bokade behöver tid för att vid behov kunna förbereda ihop med eleverna. Vår digitala aktivitet LiveLabbet tar emot ett obegränsat antal elever och håller därför öppet fram till festivalstart. Även Experimentverkstaden har stor kapacitet och vi håller öppet för bokning så länge det finns plats.


Kan jag preliminärboka?

Din bokning är bindande men du kan ändra kontaktuppgifter samt info om klassen och elevantalet. Sådana ändringar kan du själv administrera i ditt användarkonto. Meddela snarast om du vill boka om eller får förhinder: vetenskapsfestivalen@goteborg.com

Kan jag skicka åsikter eller tips till festivalorganisationen?

Vi vill gärna veta vad du tycker. Efter festivalen skickar vi en utvärderingsenkät till alla som deltagit och vi är mycket tacksamma för att du tar dig tid att besvara den. Har du andra frågor eller idéer går det bra att maila oss, vetenskapsfestivalen@goteborg.com

När är nästa skolprogram?

2023 års Vetenskapsfestival startar den 17 april och skolprogrammet pågår till och med den 28 april.