Med hundratals aktiviteter, i genomsnitt 60 000 besök om året och mer än 1000 timmars vetenskap spelar Vetenskapsfestivalen en viktig roll för att nå ut och väcka intresse för forskning och vetenskapliga ämnen. Vetenskapsfestivalen fungerar som en plattform för en stor mängd aktörer.

Huvudmännen står som avsändare till festivalen. Representanter härifrån utgör vårt huvudmannarråd. Dessutom samarbetar vi varje år med våra partner. Som spindeln i nätet sitter projektledningen på Göteborg & Co. Där hanteras festivalapparaten i form av koordinering, programsättning, kommunikation, marknadsföring, logistik och ekonomi.

Inbjudan att medverka i Vetenskapsfestivalen går ut till universitet, högskolor, forskningsintensiva företag och forskningsinstitut i början av hösten. Våra program byggs varje år upp av 500-600 medverkande. För att skapa innehåll knyter vi även till oss ett antal personer varje år i en programgrupp. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten har vi samlat personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd.

När vi fått in förslag på aktiviteter och idéer följer arbete med programsättning samt paketering av våra produkter. Kommunikationsarbetet görs tillsammans med interna och externa aktörer. Inför festivalen anställer vi ett hundratal värdar som bemannar våra arenor.

Robotorkestern uppträder under invigningen 2018.

Huvudmannarådet formulerar uppdrag och mål för festivalen

Huvudmannarådet består av representanter från våra huvudmän som står som avsändare för Vetenskapsfestivalen.

 • Anna Sjöström Douagi, Nobelstiftelsens och tf VD Nobelstiftelsen (ordförande)
 • Anders Andrén, chef Kvalitet, Samordning, Utveckling på Grundskoleförvaltningen, Göteborgs stad
 • Carl-Johan Sundberg, professor i fysiologi, Karolinska Institutet
 • Ingrid Claesson, tf kommunikationschef, Chalmers
 • Jenny Almqvist, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen
 • Jenny Björkman, kommunikationsansvarig, Riksbankens Jubileumsfond
 • Karin Sevedag Tell, kommunikationsdirektör och avdelningschef, Vinnova
 • Malin Engelbrecht, chef Näringslivsgruppen Göteborg & Co
 • Maria Eriksson, sektionschef, Kommunikationsenheten, Göteborgs universitet
 • Mikael Jonsson, kommunikationschef, Vetenskapsrådet
Jan-Eric Sundgren, ordförande huvudmannarådet, Jennie Turner, verksamhetsansvarig och Carl Johan Sundberg, ordförande i vetenskapliga rådet.

Vetenskapligt råd säkerställer kvalitet

För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i vårt program tar vi hjälp av personer med stor kunskap och erfarenhet i ett vetenskapligt råd.

 • Carl Johan Sundberg (Ordförande), professor fysiologi, Karolinska Institutet
 • Carl Heath, senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem, Rise
 • Cecilia Åsberg, Professor i Genus, natur, kultur vid Linköpings universitet och gästprofessor i Vetenskaps- och teknikstudier med orientering mot genus och miljö, KTH
 • Niclas Österlind, viceprefekt, HDK-Valand – Högskolan för konst och design
 • Per Bjerkeli, Senior forskare vid Astronomi och plasmafysik, Chalmers
 • Pernilla Nilsson, professor i Naturvetenskapernas didaktik, Huvudsekreterare, Utbildningsvetenskap, Vetenskapsrådet

Programgruppen bidrar med programinnehåll

Våra program byggs upp av 500-600 medverkande från bland annat universitet, högskolor, forskningsintensiva företag och forskningsinstitut. För att skapa ett så bra, aktuellt och varierande innehåll som möjligt har vi en operativ programgrupp knuten till oss.

 • Andreas Åhs, kommunikatör, Folkuniversitetet
 • Henrik Frykberg, Stiftsadjunkt för integration och interreligiösa relationer, Svenska kyrkan
 • Jenny Hultén, programansvarig Publika programmet, Vetenskapsfestivalen
 • Jonas Martinsson, kommunikatör evenemang, Göteborgs universitet
 • Kennet Sundberg, programproducent, Vetenskapsfestivalen
 • Virginia De Luca Patriksson, kommunikatör, Chalmers