Vetenskapsfestivalen gillar att dela med oss av vår kunskap och förstås också att själva få ta del av ny. Vårterminen 2024 letar vi efter dig som vill göra praktik i festivalorganisationen. Du får vara med och planera, förbereda och genomför Vetenskapsfestivalen 2024. Festivalen verkar för att erbjuda forskning och vetenskap på ett lättillgängligt sätt genom en årlig festival som riktar sig till allmänhet, skola och lärare.

Just nu finns flera praktikplatser att söka. Praktiken måste ske genom utbildning, exempelvis LIA eller praktikkurs via universitet eller högskola eller praktik via arbetsförmedlingen eller liknande. Vetenskapsfestivalen projektleds av Göteborg & Co och har sitt kontor i Gårda i Göteborg. Välkommen med din ansökan!

Kommunikation, Vetenskapsfestivalen och Göteborgs kulturkalas

Kommunikationspraktik där du kommer att arbeta både med Vetenskapsfestivalen och Göteborgs Kulturkalas. Du delta i kommunikationsarbetet och planeringen av ett stort evenemang, både på strategisk och operativ nivå. Passar för dig som har relevant erfarenhet/utbildning eller pågående utbildning inom kommunikation/journalistik/marknadsföring eller liknande.

Några exempel på arbetsuppgifter under praktiken:

  • Vara med på projekt- och planeringsmöten för att förstå helheten kring att planera och genomföra en stor festival.
  • Vara med i det arbete som görs för att marknadsföra och kommunicera kring ett evenemang. Det kan till exempel innebära att skriva texter för webben, skapa innehåll till sociala medier, bearbeta bilder eller beställa och koordinera produktion av marknadsföringsmaterial.
  • Vara med och arbeta med PR riktad mot svensk och internationell media.
  • Ha kontakt med medverkande och andra samarbetspartner för att koordinera kommunikationsinsatser.
  • Varierande uppgifter av administrativ karaktär så som dokumentation samt arbete i festivalernas produktionsverktyg.

Läs hela annonsen här. Ansökan är öppen till den 22 oktober.

Vetenskapsfestivalen med inriktning programarbete och konceptutveckling

Vi erbjuder också praktikplats där fokus ligger på programarbete och konceptutveckling i Vetenskapsfestivalen. Beroende på sökandes kvalifikationer och intressen, kan du bland annat vara delaktig i följande arbetsuppgifter:  

  • Delta i verksamhetens varierande dagliga arbetsuppgifter; administration, samverkansmöten, textbearbetning, kommunikation, etc.
  • Vetenskapsfestivalens stora Invigning; alltifrån programarbete, till logistikfrågor och biljetthantering.
  • Arrangera en eller flera egna programpunkter; programarbete från research och omvärldsanalys till konceptutveckling, vara med vid kontakt med medverkande och genomförande.
  • Vårt pop up-science center ”Experimentverkstaden”; kreativt programarbete och vara med och skapa workshopstationer, relationsskapande kontakter och samverkansmöten.
  • Vetenskapsfestivalens Lärarkonferens under våren; vara delaktig vid planeringsarbete, upplägg, administration samt praktiska uppgifter inför och under genomförandet.

Läs hela annonsen här. Ansökan är öppen till den 31 oktober.