Temat för den tjugosjunde Internationella Vetenskapsfestivalen var ­Gränser och allt från geografiska gränser till gränser för liv fick plats i programmet. ­Till­sammans med hundratals medverkande erbjöd festivalen ett ­spännande ­program för alla åldrar under tolv dagar, i Göteborg och digitalt. Läs mer om årets festival i rapporten.

I år gjordes totalt över 40 000 besök på Vetenskapsfestivalen. ­Ungefär hälften i Skolprogrammet och den ­andra hälften i Publika programmet. Besökarna är mycket positiva till evenemanget. Publika programmet får i ­besöksundersökningen 5,8 i helhetsbetyg på en ­7-gradig skala och Skolprogrammet hela 6,4. Även frågan om festivalen är en ­trovärdig ­förmedlare av kunskap får höga betyg. För Skolprogrammet 6,7 och för Publika programmet 6,1. Vi inspirerar också till att söka mer kunskap vilket får 5,6 på en 7-gradig skala i Publika programmet. I Skolprogrammets utvärdering är siffran 6,4 för ”Vetenskaps­festivalen bidrar till att öka ungas intresse för vetenskap”

Med 230 programpunkter i ­Publika ­programmet och över 400 aktivitetstillfällen i ­Skolprogrammet erbjöds ett stort och varierat program där besökarna fick uppleva vetenskap på ett kreativt och lättsamt sätt. Bland annat fyllde vi Ullevis gräsplan med ­mellanstadieelever som i strålande vårväder fick vara med om ett stort ljudexperiment. Årets invigning ­fokuserade på det spännande ämnet konspirations­teorier och psykologin bakom med Karen Douglas, ­University of Kent som är en av världens främsta experter på ämnet.

Fördelning av medverkande och åldersfördelning på besöken under festivalen 2023.

Digitala världar
Vetenskapsfestivalen fortsätter arbetet med att göra det möjligt för fler att delta, både på plats och digitalt. Elever och lärare runt om i Sverige deltog i Skol­programmet, med en fin spridning över landet (och även ett par skolor utanför landet). I Publika programmet streamdes invigningen live och ett antal program­punkter filmades av UR och gick att se via Vetenskapsfestivalens webb. Av 230 programpunkter i Publika programmet var 50 på engelska.

Genom ett samarbete med företaget Hiber som gör 3D-världar hade vi i år en festivalhub i HiberWorld. Där arrangerades en tävling där deltagare kunde skapa sin egen vetenskapsvärld inspirerat av festival, gränser och vetenskap. Totalt skapades 58 världar i sju olika länder och världarna hade över 42 000 unika besökare.

En mötesplats för engagerade
Mängder av organisationer, universitet, företag, ­föreningar och andra aktörer bidrar varje år till ­programmet (en lista med alla som varit med i år finns på sidan 15). Drygt hälften av våra med­verkande ­kommer från akademin. Tio procent från offentlig ­sektor och tio procent från företag. Resterande 26 procent är hemmahörande i exempelvis föreningar, science centers och intresseorganisationer.
De medverkande har chans att möta besökare i alla åldrar. Av besöken på festivalen 2023 gjordes 54 procent av personer som är under 15 år. Därefter är den största gruppen 64 år och äldre (15 procent).

Ljudexperiment på Ullevi. Foto: Johan Wingborg

Hållbar festival
Vetenskapsfestivalens kärnvärden är kreativitet, tro­värdighet, tillgänglighet och hållbarhet vilket går som en röd tråd genom hela verksamheten.

Förra året gick Vetenskapsfestivalen över till hållbarhetsdiplomeringen SUSA, Sustainable standards efter att ha varit miljödiplomerade i många år. I diplomeringen tittar man på festivalens arbete utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och social. I revisionen finns flera positiva utlåtanden. Bland annat ”Medvetenhet och engagemang visas inom hållbarhet samt eventets rutiner” och ”Det är en tydlig röd tråd ifrån prioriterade ­målområden utifrån Agenda 2030 till hållbarhets­arbetet i evenemanget”.

Under året har vi också arbetat med att ­berätta mer om vårt hållbarhetsarbete och upp­muntra besökare att göra hållbara val. Resultatet av detta kan vi bland annat se i att andelen besökare som vet att festivalen är ett hållbarhetsdiplomerat evenemang har stigit från 27 till 58 procent.