Nu är temat för festivalen 2024 klart och det blir vågor. Temat sätter vi tillsammans med vårt vetenskapliga råd och det fungerar som en riktning och inspiration för medverkande i festivalen. Varje år använder sig många medverkande av temat som just det och hittar nya infallsvinklar till sina egna ämnesområden.

Vågor

Vågor är ett fysikaliskt fenomen som innebär att något fortplantar sig i ett rum. Toppar och dalar, rytmiskt återkommande. Kanske är vattnets vågor det första du tänker på? Hur ser dina hjärnvågor ut då? Både ljus och ljud är vågfenomen men även sociala rörelser, revolutioner och digitala framsteg kan skapa stora vågor av förändring. Det sägs att historien går i vågor. Vaggas du i lugn inför den kommande vågen?

Vi är mycket förväntansfulla på vad temat vågor kommer att mynna ut i. Vad sägs om ljudvågor, ljusvågor, hjärnvågor eller vågkraft? Vad som kommer med i programmet får ni se i april 2024. Vårt Publika program är gratis och öppet för alla!

Funderar på att medverka i festivalen så kan du läsa mer om det här.