Att flera får synas och höras, är viktigt i ett inkluderande samhälle. Vad säger forskningen om representation? Vad kan homografiskt museum innebära? Om utanförskap, innanförskap och att skapa en plats. Vetenskapsfestivalen deltar på West Pride med ett samtal om representation. West Pride pågår 13-19 juni.

Vetenskapsfestivalens programpunkt om representation kan du delta i den den 13 juni klockan 12 i Stadsbibliotekets trappscen. Det är gratis att delta och öppet för alla.

Deltagare:
Funny Livdotter, Konstnär och grundare av Homografiska Museet
Jenny Bergenmar, Professor i litteraturvetenskap, Queerlit
Maria Hymna Ramnehill, Doktorand i litteraturvetenskap, Göteborgs universitet och litteraturkritiker för GP
Samtalsledare är Jenny Hultén, Konstnärlig ledare, Vetenskapsfestivalen.

Foto: Daniele Levis Pelusi