Volvokoncernen har varit engagerade i Vetenskapsfestivalen sedan många år tillbaka. Vi ställde några frågor till Bengt Köhlin som arbetar med varumärkesfrågor och partnerskap. Här berättar han om varför Volvokoncernen väljer att engagera sig och hur de kommer att delta i Vetenskapsfestivalen i maj.

Vem är du och vad är din roll?

Jag heter Bengt Köhlin och är sedan 2004 anställd inom Volvokoncernen. Jag har tidigare arbetat på Mölnlycke/SCA Hygiene Products samt Nobel Biocare inom marknadsföring. Sedan 1995 har mitt fokusområde varit varumärkesfrågor av olika slag.

Idag arbetar jag med Volvo som varumärke kopplat till olika partnerskap med tredjeparts varumärken, som Volvokoncernen ingår avtal med – för såväl produkter som tjänster, men även sponsorskap med olika organisationer.

Varför har ni valt att engagera er Vetenskapsfestivalen?

Volvokoncernen stödjer Vetenskapsfestivalen eftersom vi tycker det är extra viktigt att väcka ett intresse bland barn och unga i allt som rör teknik och vetenskap i tidig ålder. Det är förhoppningsvis där vi hittar vårt samhälles framtida ingenjörer, mekaniker och lastbilsförare. Antingen hos oss som företag, hos andra bolag och på andra viktiga samhällsfunktioner. Vetenskapsfestivalen delar den värdegrund vårt varumärke står för, vilket är avgörande för ett gott partnerskap. Dessutom är det viktigt för oss att stötta bra initiativ som sker i Göteborg och regionen. För att visa att den här typen av frågor engagerar – vilket gör det till en attraktiv stad att leva och verka i.

Vad är det bästa med Vetenskapsfestivalen?

Det bästa med Vetenskapsfestivalen är att man möter barn och ungdomar på deras egna villkor. Att vi tar ganska komplexa frågor ner på en begriplig nivå som bidrar till att vi fångar barn och ungdomars intresse. Det är också en styrka i att det är så många olika företag och organisationer som är engagerade och tillsammans skapar värde. Var och en fångar upp frågorna utifrån olika perspektiv.

Bengt Köhlin arbetar med varumärkes- och partnerfrågor inom Volvokoncernen.

Hur kommer ni medverka under årets festival?

Vi kommer att delta i LiveLabbet, som är livesända vetenskapsshower ihop med bland andra Göteborg Energi samt med elever från Göteborgs Tekniska gymnasium. Där kommer vi laborera och resonera om ett hållbart samhälle och framtidens transporter tillsammans med ungdomar från hela Sverige. LiveLabbet där vi är med riktar sig till högstadiet och har titeln Dina val gör skillnad. Vår del handlar om framtidens mobilitet och om hur ska vi få transporterna fossilfria.

Vi är även engagerade i Experimentverkstaden där barnen kommer att få testa enkel programmering och bygga framtidens grävmaskiner i mindre format. Det hoppas vi väcker intresse för områden inom teknik och vetenskap, samtidigt som det kommer att ge oss som företag nya insikter. Detta gör vi i samarbete med elever från Göteborgs Tekniska College, vilket vi ser som extra värdefullt.

Vad tror du Vetenskapsfestivalen kan bidra med?

Att barn och ungdomar vill veta mer om teknik och vetenskap och förhoppningsvis vill studera vidare. Det är även viktigt för oss att vi kan ge lärarna stöd i deras viktiga arbete med att ta intresset vidare på ett bra sätt.