Vetenskapsfestivalen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för lärare och andra pedagoger. Tidigare har programmet bestått av en lärarkonferens under festivalen men nu erbjuder vi istället olika typer av lärarprogram fler gånger under året. Olika tillfällen har olika innehåll och vi sammarbetar med olika aktörer. Allt för att kunna göra så intressanta och relevanta nedslag som möjligt.

Varje lärarprogram genomförs i format anpassade efter respektive tillfälle. På detta vis kan vi intressera och engagera pedagoger, och andra som är intresserade av skolfrågor, under flera delar av året. Vår Lärarkonferens, som varit med årligen sedan 2017, kommer fortsatt erbjudas men inte varje år.

De program som erbjuds utanför festivalperioden är i första hand genomföras digitalt. Samtliga lärarprogram genomförs med möjlighet till interaktion mellan medverkande och deltagare. Mötet samt möjligheten att ställa frågor och diskutera är viktiga inslag som kännetecknar alla delar av Vetenskapsfestivalen.

Information om innehåll och upplägg för de olika programmen läggs löpande ut på vår hemsida samt meddelas via våra nyhetsbrev och sociala medier. Anmäla dig gärna till vårt nyhetsbrev som har fokus på program för lärare och skola.

Det som utmärker våra lärarprogram är:

  • Trovärdigt: viktigt innehåll och engagerade aktörer
  • Interaktivt: deltagarna får chans att fråga och diskutera, även i det digitala formatet
  • Kostnadsfritt

Om du är nyfiken på hur vårt program för lärare såg ut i år så kan du se programmet från festivalen i maj här:

Nyhetsbrev för dig som jobbar i skolan

Få koll på program för lärare genom att skriva upp dig på listan för vårt nyhetsbrev.

Panel på Lärarkonferensen under festivalen 2020. Foto: Marie Ullnert