I år tar Vetenskapsfestivalen ett nytt grepp om programmet som riktar sig till lärare och andra pedagoger. Istället för en stor aktivitet satsar vi på att erbjuda olika typer av lärarprogram fler gånger under året. Vi testar ett upplägg med några nedslag per år, med olika innehåll och olika aktörer. Varje lärarprogram genomförs i format anpassade efter respektive tillfälle. På detta vis kan vi intressera och engagera pedagoger, och andra som är intresserade av skolfrågor, under flera delar av året. Vår Lärarkonferens, som vi kört årligen sedan 2017, kommer fortsatt erbjudas men inte varje år. Här kan du läsa mer om årets lärarkonferens.

De program som erbjuds utanför festivalperioden kommer i första hand genomföras digitalt. Under Vetenskapsfestivalen passar vi på att hålla ett lärarprogram i hybridform. Där man kan delta fysiskt på vår festivalarena eller delta i väl valda programdelar digitalt. Förutom lärarprogram utsprida över året, siktar vi på att vartannat år erbjuda ett större lärarevent i konferensform.

Samtliga lärarprogram genomförs med möjlighet till interaktion mellan medverkande och deltagare. Mötet samt möjligheten att ställa frågor och diskutera är viktiga inslag som kännetecknar alla delar av Vetenskapsfestivalen.

Information om innehåll och upplägg för de olika programmen läggs löpande ut på vår hemsida samt meddelas via våra nyhetsbrev och sociala medier. Anmäla dig gärna till vårt nyhetsbrev som har fokus på program för lärare och skola.

Det som utmärker våra lärarprogram är:

  • Trovärdigt: viktigt innehåll och engagerade aktörer
  • Interaktivt: deltagarna får chans att fråga och diskutera, även i det digitala formatet
  • Kostnadsfritt

Nyhetsbrev för dig som jobbar i skolan

Få koll på program för lärare genom att skriva upp dig på listan för vårt nyhetsbrev.

Panel på Lärarkonferensen under festivalen 2020. Foto: Marie Ullnert