Vetenskapsfestivalen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för lärare och andra pedagoger. Tidigare har programmet bestått av en lärarkonferens under festivalen men nu erbjuder vi istället program för lärare fler gånger under året. Olika tillfällen har olika innehåll och vi samarbetar med olika aktörer. Allt för att kunna göra så intressanta och relevanta nedslag som möjligt.

Varje lärarprogram genomförs i format anpassade efter respektive tillfälle. På detta vis kan vi intressera och engagera pedagoger, och andra som är intresserade av skolfrågor, under flera delar av året. Vår Lärarkonferens, som varit med årligen sedan 2017, kommer fortsatt erbjudas men inte varje år.

De program som erbjuds utanför festivalperioden är i första hand genomföras digitalt. Samtliga lärarprogram genomförs med möjlighet till interaktion mellan medverkande och deltagare. Mötet samt möjligheten att ställa frågor och diskutera är viktiga inslag som kännetecknar alla delar av Vetenskapsfestivalen.

Information om innehåll och upplägg för de olika programmen läggs löpande ut på vår hemsida samt meddelas via våra nyhetsbrev och sociala medier. Anmäla dig gärna till vårt nyhetsbrev som har fokus på program för lärare och skola.

Lär dig mer på festivalen i april

Under festivalen den 17-28 april har du som pedagog chans att fördjupa dig i olika ämnen. I år erbjuder vi bland annat fortbildningsdagar i naturämnen för lärare inriktat på olika årskurser, källkritik och global frågor. Det och mycket mer finns i programmet, alla aktiviteter för lärare är kostnadsfria med du måste boka din plats.

Läxor och gränsöverskridande undervisning i februari

Pernilla Nilsson deltar i läraraktiviteten som handlar om gränsöverskridande undervisning. Bredvid henne finns sammanställningen om läxor från Skolforskningsinstitutet.

I februari erbjuder vi två tillfällen till fortbildning tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien och Vetenskapsrådet om gränsöverskridande undervisning inom naturämnena samt med Skolforskningsinstitutet som fokuserar på sin nyligen släppta forskningssammanställning om läxor. Båda tillfällen är digitala, att delta är gratis men kräver anmälan.

Det som utmärker våra lärarprogram är:

  • Trovärdigt: viktigt innehåll och engagerade aktörer
  • Interaktivt: deltagarna får chans att fråga och diskutera, även i det digitala formatet
  • Kostnadsfritt

Nyhetsbrev för dig som jobbar i skolan

Få koll på program för lärare genom att skriva upp dig på listan för vårt nyhetsbrev.

Panel på Lärarkonferensen under festivalen 2020. Foto: Marie Ullnert