Vetenskapsfestivalen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för lärare och andra pedagoger. Tidigare har programmet bestått av en lärarkonferens under festivalen men nu erbjuder vi istället program för lärare fler gånger under året. Olika tillfällen har olika innehåll och vi samarbetar med olika aktörer. Allt för att kunna göra så intressanta och relevanta nedslag som möjligt.

Varje lärarprogram genomförs i format anpassade efter respektive tillfälle. På detta vis kan vi intressera och engagera pedagoger, och andra som är intresserade av skolfrågor, under flera delar av året. Vår Lärarkonferens, som varit med årligen sedan 2017, kommer fortsatt erbjudas men inte varje år.

Panel på Lärarkonferensen under festivalen 2020. Foto: Marie Ullnert

Det som utmärker våra lärarprogram är:

  • Trovärdigt: viktigt innehåll och engagerade aktörer
  • Interaktivt: deltagarna får chans att fråga och diskutera, även i det digitala formatet
  • Kostnadsfritt

De program som erbjuds utanför festivalperioden är i första hand digitala. Samtliga lärarprogram genomförs med möjlighet till interaktion mellan medverkande och deltagare. Mötet samt möjligheten att ställa frågor och diskutera är viktiga inslag som kännetecknar alla delar av Vetenskapsfestivalen.

Information om kommande program läggs löpande ut på vår webbsida och via nyhetsbrev.

Digitalt seminarium: Bidrar AI till en bättre värld?

Den 29 november 15-16

Vi bjuder lärare och andra intresserade på ett spännande seminarium om en ytterst aktuellt fråga. Artificiell intelligens (AI) har fått mycket uppmärksamhet under år 2023, dels kring etiska frågor, men också för att ett flertal kraftfulla verktyg blivit tillgängliga för allmänheten. Tre av tio svenskar har använt ett AI-verktyg det senaste året och det mest använda verktyget är ChatGPT. Allt fler funktioner i mobiltelefoner, datorsystem och på internet bygger också på AI och tekniken påverkar oss dagligen i stort och i smått. Några forskare larmande också i början av året om att AI hotar hela mänskligheten. Så den stora frågan är om AI bidrar till en bättre värld? Ta chansen att uppdatera dina kunskaper kring AI och få insikter att ta med till samtalen med dina elever. Thomas Edwall är lärare och är medförfattare till en nyligen utkommen bok ”ChatGPT för lärare”, Katarina Graffman har studerat hur människans beteenden förändras av ny teknik. Christer Norström är professor i datavetenskap och AI. Samtalet om detta brännande heta ämne leds av Joakim Jardenberg, entreprenör, författare och föreläsare som har varit involverad i teknik, digitalisering och entreprenörskap.

Seminariet arrangeras av Kunskapsfesten Eskilstuna, Vetenskapsfestivalen SciFest i Uppsala och Vetenskapsfestivalen Göteborg tillsammans.

Tidigare lärarprogram

En del av våra tidigare lärarprogram finns att se i efterhand. Vi har samlat dessa på en sida. Där finns också material som relaterar till ämnet, det kan till exempel vara presentationer, relaterade länkar eller diskussionsfrågor.

Nyhetsbrev för lärare

Få koll på program för lärare och för skolklasser genom att skriva upp dig på listan för vårt nyhetsbrev. Då är du först med att få reda på nya aktiviteter. Vi skickar ut nyhetsbrev några gånger per termin.