Vetenskapsfestivalen erbjuder kostnadsfria aktiviteter för lärare och andra pedagoger. Tidigare har programmet bestått av en lärarkonferens under festivalen men nu erbjuder vi istället program för lärare fler gånger under året. Olika tillfällen har olika innehåll och vi samarbetar med olika aktörer. Allt för att kunna göra så intressanta och relevanta nedslag som möjligt.

Varje lärarprogram genomförs i format anpassade efter respektive tillfälle. På detta vis kan vi intressera och engagera pedagoger, och andra som är intresserade av skolfrågor, under flera delar av året. Vår Lärarkonferens, som varit med årligen sedan 2017, kommer fortsatt erbjudas men inte varje år.

Panel på Lärarkonferensen under festivalen 2020. Foto: Marie Ullnert

Det som utmärker våra lärarprogram är:

  • Trovärdigt: viktigt innehåll och engagerade aktörer
  • Interaktivt: deltagarna får chans att fråga och diskutera, även i det digitala formatet
  • Kostnadsfritt

De program som erbjuds utanför festivalperioden är i första hand digitala. Samtliga lärarprogram genomförs med möjlighet till interaktion mellan medverkande och deltagare. Mötet samt möjligheten att ställa frågor och diskutera är viktiga inslag som kännetecknar alla delar av Vetenskapsfestivalen.

Information om kommande program läggs löpande ut på vår webbsida och via nyhetsbrev.


Tidigare lärarprogram

En del av våra tidigare lärarprogram finns att se i efterhand. Vi har samlat dessa på en sida. Där finns också material som relaterar till ämnet, det kan till exempel vara presentationer, relaterade länkar eller diskussionsfrågor.

Nyhetsbrev för lärare

Få koll på program för lärare och för skolklasser genom att skriva upp dig på listan för vårt nyhetsbrev. Då är du först med att få reda på nya aktiviteter. Vi skickar ut nyhetsbrev några gånger per termin.