Det är tack vare våra huvudmän och partner som Vetenskapsfestivalen går att genomföra varje år.

Huvudmän

Partner

Tack till

Tack till Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Helge Ax:son Johnsons stiftelse, Tage Swahns stiftelse för undervisning och forskning, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg, Nordstan och Prins Carl Gustafs Stiftelse.