Varje år besöks Vetenskapsfestivalen av en mängd forskare som alla är framstående inom sina respektive fält. Kanske känner du igen några av dessa: Assal Habibi, Yulia Kovacs, Richard Dawkins eller Agnes Wold? Se alla stjärnorna på Vetenskapsfestivalen i år!

Agnes Wold

Professor och överläkare vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, intervjuas i en liveinspelning av podden Akademiliv, där Agnes Wold svarar på frågor om viruset som nu präglat våra liv i flera års tid, och som hela tiden genererar nya frågetecken som behöver rätas ut. Hon kommer också delta i programpunkten Det okända – en intellektuell performance. Det blir en iscensatt akademi som utgår från frågan: Vad är det okända? Agnes Wold kan bland annat höras i podden Fråga Agnes Wold, tillsammans med Christer Lundberg, som produceras av Sveriges Radio, där Wold svara på medicinska frågor för att avfärda hälsomyter.

Se liveinspelning av Agnes Wold ger svar om corona med podden Akademiliv i Nordstan, den 4 maj, 14:00-14:45.

Se showen Det okända – en intellektuell performance på Atalante, den 8 maj, 17:00-20:00.

Richard Dawkins

FRS, FRSL, evolutionsbiolog och populärvetenskaplig författare

Richard Dawkins är en av världens mest kända och respekterade forskare, som i år inviger Vetenskapsfestivalen med sin föreläsning What shall we tell the Aliens?. Dawkins argumenterar för att evolution är universellt och förutsägbart understryker betydelsen av kunskap i föreläsningen genom att sätta den i en universell kontext. Föreläsningen är en hyllning till den vetenskapliga debatten och det ständiga sökandet efter ny kunskap. Richard Dawkins är en uttalad kämpe för införskaffandet av kunskap och jakten på sanning. Dawkins gett ut ett flertal hyllade verk, såsom The Ancestor’s Tale, The Selfish Gene och The God Delusion.

Se föreläsningen What shall we tell the Aliens? på Gothenburg Film Studios, den 3 maj, 17:00-20:00.

Assal Habibi

Biträdande forskningsprofessor inom psykologi, USC Brain and Creativity Institute, University of Southern California

Assal Habibi gästar Vetenskapsfestivalen med en spännande föreläsning om fördelarna av att ha konst inkorporerat i undervisning av barn. Habibis forskning fokuserar på hur biologi och miljöfaktorer samspelar, samt hur lärande under barndomen formar mänsklig utveckling. Föreläsningen baseras på en lång studie, där man undersökt effekten av musikundervisning för barn samhällsgrupper med låg inkomst samt familjer med etnisk och kulturell mångfald. Assal Habibi kommer presentera resultatet av studien, för att understryka vinningen av konstutbildningsprogram i barnundervisningen.

Se föreläsningen Arts and Socio-emotional Well-being på Humanisten, Göteborgs universitet, den 6 maj, 12:30-13:20.

Yulia Kovas

Professor i genetik och psykologi vid Goldsmiths, University of London

Genetik- och psykologiforskaren Yulia Kovas ger en föreläsning där nya insikter om det mänskliga genomet utforskas och vad de betyder för några av människlighetens största frågetecken: fri vilja, öde och slump. De senaste framstegen gör det möjligt för oss att läsa DNA snabbt och billigt. På grund av det kan vi använda DNA-information till exempelvis diagnostisering och behandling, förutsäga framtida händelser i våra liv och även redigera i genomet. Yulia Kovas kommer tala om fördelar som introducerats i samband med de genetiska framstegen, men också existentiella, sociala, etiska och juridiska dilemman som vi står inför i den genomiska eran.

Se föreläsningen Living in the Genomics Era: a Journey into the Unknown på Humanisten, Göteborgs universitet, den 6 maj, 13:30-14:20.

Jonna Bornemark

Professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola

Filosofen och författaren Jonna Bornemark deltar i ett samtal om intet och relationen till frånvaro av vetandet. Samtalet är i samband med den storskaliga konstinstallationen VÄGG, av bildkonstnären Dorna Aslanzadeh, på Världskulturmuseet. Från mötet med livets ändlighet, kvantfysikens till synes omöjliga påståenden, till det tomrum som uppstår i mötet med konstverket ​– stunder då vi korsar gränserna till det kända. Jonna Bornemark kommer även delta i panelsamtal under invigningen tillsammans med Richard Dawkins och Farshid Jalalvand. Som författare har Bornemark fyra publicerade böcker, bland annat Det omätbaras renässans.

Se samtalet Att vara förlorade tillsammans i intet på Världskulturmuseet, den 6 maj, 15:00-16:30.

Se panelsamtalet under What shall we tell the Aliens? på Gothenburg Film Studios, den 3 maj, 17:00-20:00.

Farshid Jalalvand

Forskare klinisk mikrobiologi

Farshid Jalalvand, forskare i klinisk mikrobiologi, diskuterar uppfattningen (eller missuppfattningen) om att filosofi och naturvetenskap är två vitt skilda ämnen. Under samtalet vill Jalalvand gräva djupare i uppfattningen för att visa upp många gemensamma brännpunkter, som binder dessa två ämnen samman. Farshid Jalalvand kommer även delta i panelsamtal under invigningen tillsammans med Richard Dawkins och Jonna Bornemark. Farshid Jalalvand är, utöver forskare, även kulturskribent och har skrivit för bland annat Sydsvenskan och Expressen. Under Covid-19-pandemin framträdde Jalalvand även som vaccinexpert i svenska medier.

Se samtalet Vetandet, brännpunkter och Jay Z på Humanisten, Göteborgs universitet, den 4 maj, 17:00-18:00.

Se panelsamtalet under What shall we tell the Aliens? på Gothenburg Film Studios, den 3 maj, 17:00-20:00.

Pontus Wasling

Medicine doktor vid Neurologkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läkaren Pontus Wasling forskar om minnet och vad som händer vid minnessjukdomar, som till exempel Alzheimers sjukdom. Wasling ger en forskningsföreläsning om vårt medvetande, där bland annat sömnens funktion, neurologiska sjukdomar och minnets allra minsta beståndsdelar tas upp. Det finns många delar av vårt medvetande som ännu är okända och hjärnan är fortfarande ett av våra största olösta mysterier. Utöver föreläsningen kommer även forskning av medvetandet tolkas av scenkonstnärer och gestaltas genom musik, dans och poesi. Pontus Wasling deltar även i ytterligare en programpunkt, där fokus ligger medvetandet och mysteriet kring det.

Se performance-föreläsningen Vetenskapelser: Det gåtfulla medvetandet på Humanisten, Göteborgs universitet, den 7 maj, 18:00-19:30.

Se samtalet Medvetandet – det största mysteriet på Humanisten, Göteborgs universitet, den 8 maj, 13:00-14:00.

Agustín Fernández Mallo

Fysiker och författare

Fysikern och författaren Agustín Fernández Mallo har haft ett avgörande inflytande på spansk samtidslitteratur och gav, med sin hyllade romantriologi, namn åt en hel generation författare, Nocilla-generationen. Tillsammans med författaren Lina Wolff kommer Agustín Fernández Mallo diskutera samspelet mellan fysik och författarskap. Fernández Mallos texter rör sig ofta mellan verklighet och sinnesvilla, blandat med reflektioner och citat från vetenskapliga texter såväl som populärkultur.

Se samtalet Agustín Fernández Mallo: Physics and Writing på Humanisten, Göteborgs universitet, den 6 maj, 18:00-19:30.