Assal Habibi

Lärarkonferensen den 5 maj, i Göteborg och digitalt

Ingen har väl undgått larmrapporterna i media kring barns och ungas ökade psykiska ohälsa. Hur mår våra unga i en alltmer digitaliserad och resultatinriktad värld och vad säger forskningen om orsak – verkan? Vilka faktorer påverkar i en bättre riktning och hur kan vi hjälpa våra unga att hitta sätt att hantera den press och stress de kan uppleva.

Kulturens betydelse för inlärning och hjärnans välmående är en av de centrala delarna i detta program. Ledande forskare och experter från Storbritannien, USA och Sverige ger dig viktiga insikter och värdefulla råd för hur du kan främja barnens och ungdomarnas lärandemiljö samt mentala hälsa med hjälp av kultur, avskärmning och motivation.

Medverkar gör en rad spännande forskare som ger verktyg och nya insikter till dig som är lärare. Det går att delta på plats i Göteborg eller digitalt. Konferensen är kostnadsfri men du måste boka plats.

Assal Habibi, Prof psykologi, The Brain and Creativity Institute, University of Southern California, USA. Hon forskar kring konstens och specifikt musikens inflytande på hälsa och utveckling, med fokus på hur biologiska anlag och lärandeupplevelser formar hjärnan och utvecklingen av kognitiva, emotionella och sociala förmågor under barn- och ungdomsåren.

Yulia Kovas, Prof genetik och psykolog, samt föreståndare för InLab, Goldsmiths, University of London, UK.
Hon forskar kring dolda krafterna inom utbildning, som gener, miljö, personlighet, oro och kreativitet, och har fått många utmärkelser för sin forskning, undervisning och främjande av vetenskap.

Gunnar Bjursell, Prof emeritus i molekylärbiologi, Karolinska institutet, och initiativtagare till The Cultural Brain Initiative.

Sissela Nutley, Dr kognitiv neurovetenskap, Karolinska institutet, författare samt initiativtagare till Arts & Hearts-projektet.

Magnus Lindwall, Prof psykologi med inriktning hälsopsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborg universitet. Han forskar bland annat kring motivation till fysisk aktivitet och hälsobeteenden.

Anni Grosse är ekonomie master från Uppsala universitet och Bocconi Milano, Italien, med mångårig erfarenhet av att leda nationella och internationella förändringsprojekt. Anni är verksamhetsledare för initiativet Det syns inte.

Helena Bornholm är kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet och ledamot i styrelsen för organisationen Mind – en ideell förening som arbetar för att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och driva påverkansarbete.

Hon kommer att vara moderator under Lärarkonfensen.