Allt är vågor

Samtal: Ett av matematikens och fysikens viktigaste begrepp, som också inspirerat författare.

Läs mer

Stadsbiblioteket

15:00 - 15:45, lör. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Vågor möter vi överallt i tillvaron – på vatten, som ljud och ljus och mycket annat. Konjunktursvängningar är vågor av annat slag. Författaren Virginia Woolf skrev romanen Vågorna inspirerad av den moderna fysik som utvecklades på 1920-talet. På senare år har gravitationsvågor engagerat många fysiker och belönats med nobelpris. Författaren Per Molander och matematikern Hans Ringström resonerar kring ett centralt begrepp inom matematik och fysik. Finns det några likheter mellan naturvetares och författares bruk av begrepp och metaforer? Matematiken kallas ibland ett språk, men är den mer?

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kungliga Vetenskapsakademin har ca 480 svenska och 175 utländska ledamöter knutna till sig. Ledamöterna är engagerade i Akademiens kommittéer, utskott och exempelvis i arbetet med Nobelpriset i Kemi och Fysik. Här möter du två av akademins ledamöter.

Medverkande

Hans Ringström, Professor, Institutionen för matematik, Kungliga Tekniska högskolan
Per Molander, PhD, fristående författare, Kungl. Vetenskapsakademien

Jenny Hultén, samtalsledare och konstnärlig ledare Vetenskapsfestivalen

Ämnen

Humaniora

Naturvetenskap

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)