Artificiell kreativitet & det mänskligas gräns

Föreläsning: Vad gör en automatiserad konstnärlig genialitet med kreativitets- och konstbegreppen?

Läs mer

Stadsbiblioteket

18:30 - 19:45, tor. 18 apr.

Avgift

Beskrivning

Amazon förbjuder författare att publicera mer än tre böcker dagligen, konstnärer stämmer konstgeneratorn Stable Diffusion för upphovsrättsintrång och människoskapad musik drunknar i AI-skval. Den mänskliga konsten är idag både allvarligt hotad och mycket hjälpt av maskinernas krafter. Vilka möjligheter och fallgropar skapas i automatiseringen av det estetiska området? Är unika uttryck beroende av människor?

Seminariet ingår i Institutet för framtidsstudiers och Vetenskapsrådets serie Offentliga samtal, där forskare möter praktiker, och diskuterar olika perspektiv på artificiell kreativitet.

Seminariet sker på stadsbibliotekets trappscen men går också att livestreama i spelaren ovan.

Medverkande

Rasmus Fleischer, Ekonomihistoriker, Stockholms universitet;

Åsa Unander-Scharin, professor i Musikalisk gestaltning, Luleå Tekniska Universitet

Gorki Glaser-Müller, författare och regissör

Olle Essvik, fotograf och konstnär samt lektor vid HDK-Valand, Göteborgs universitet

Samtalsledare: Alice Berggren, redaktör på bokförlaget Daidalos och tidskriften Glänta

Ämnen

Humaniora

Teknik

Nyckelord

Föreläsning

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)