Få hjärnkoll på kognitiva risker efter kirurgi

Föreläsning: Efter en vanlig operation kan man drabbas av kognitiva problem som kan påverka ens vardag.

Läs mer

Nordstan

12:00 - 12:40, ons. 17 apr.

Avgift

Beskrivning

Akut förvirring och kognitiva komplikationer är bland de mest vanliga problemen som drabbar äldre personer efter operation. Detta kan innebära en påverkan på funktioner så som minne, koncentrationsförmåga och uppmärksamhet, vilket kan leda till både fysiska och psykiska besvär så som trötthet, beteendeförändringar och sömnsvårigheter.

Här redogörs för den senaste forskningen inom området samt gås igenom hur kognitiv svikt påverkar den som drabbas, vilka riskfaktorer som finns, samt vad man kan göra för att förbättra sin kognitiva återhämtning efter en operation.

Medverkande

Lina Bergman, Forskare
Anahita Amirpour, Doktorand
Båda från NVS, Karolinska institutet

Ämnen

Medicin och hälsa

Naturvetenskap

Teknik

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)