Grönlandsexpedition med R/V Skagerak

Föreläsning: Hur förändras isen och hur påverkas havet?

Läs mer

Stadsbiblioteket

14:00 - 14:45, sön. 21 apr.

Avgift

Beskrivning

Grönland är den sista resten av den väldiga nordliga inlandsisen, som för 20.000 år sedan täckte Skandinavien. Trots att området är bebott och finns på relativt nära håll återstår många grundläggande forskningsfrågor om hur isen förändras och påverkas av havet. De stora mängderna färskvatten som finns bundet i isen har också potential att påverka de storskaliga havsströmmar som går utanför Grönlands kust.

Hav och is möts i de Grönländska fjordarna, dit denna expedition styrdes sommaren 2023. Under föredraget får vi se foton från expeditionen och veta mer om hur forskning i grönländska fjordar går till i praktiken.

Medverkande

Anna Wåhlin, professor
Stina Wahlgren, doktorand
Filip Stedt, tekniker
Maja Billman, projektassistent

Alla från Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet

Ämnen

Naturvetenskap

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)