INSTÄLLD Darwins stege – om existentiell hållbarhet

INSTÄLLD Livepodd: Begreppet existentiell hållbarhet har myntats som en följd av klimatkrisen, vad innebär det?

Läs mer

Nordstan

13:00 - 13:40, lör. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

TYVÄRR UTGÅR DENNA PROGRAMPUNKT FRÅN ÅRETS PROGRAM
Kriser kan vara en öppning mot förändring eftersom de kräver nya sätt att förstå och berätta om oss själva och världen. Som en följd av klimatkrisen har begreppet existentiell hållbarhet myntats. Begreppet tillkom under 2010-talet när röster höjdes för att den etablerade tredelningen av hållbarhetsbegreppet i ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet inte räckte till, det behövdes också en existentiell och andlig hållbarhet. I denna kontext introducerar Carola Nordbäck begreppet existentiell hållbarhet, där hon diskuterar dess bakgrund, historia och tillämpning i olika sammanhang.

Medverkande

Pontus Nilsen, samtalsledare, präst, Oscar Fredriks församling, Svenska kyrkan
Maria Bergius, samtalsledare, präst, Göteborgs domkyrkoförsamling, Svenska kyrkan
Carola Nordbäck, docent, Svenska kyrkans enhet för forskning och analys
Alla från Svenska kyrkan

Ämnen

Humaniora

Hållbarhet

Nyckelord

Samtal

Platser


Nordstan

Scenen
Götgatan 10, 411 05 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)