Lyssna till din hjärna – när vågor blir musik

Samtal: Hur känns det du inte kan ta på? Hur låter det du inte kan höra?

Läs mer

Stadsbiblioteket

17:00 - 18:00, fre. 19 apr.

Avgift

Beskrivning

När vi sträcker oss bortom det talade och det skriva ordet öppnas mängder av möjligheter. Målet för EU-Horisontprojektet MuseIT är att människor både ska kunna uppleva kulturarv och musik med fler sinnen än hörsel och syn. Hur går det till när vi lyssnar på hjärnvågor och hur förvandlas dessa vågor till musik?

Välkommen till ett vetenskapligt och konstnärligt samtal om haptik, multimodalitet och om hur framtiden ser ut, låter och känns!

Medverkande

Sophia Alexandersson, Verksamhetschef och konstnärlig ledare, och Peter Larsson, Musiker, Musikensemblen Elefantöra, båda från ShareMusic & Performing Arts
Sofia Lindström Sol, lektor, och Nasrine Olson, docent institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Linda Eriksson, pedagog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Ämnen

Teknik

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)