Matematisk afton

Föreläsning: Varför är Kaspers gissning bättre än din?

Läs mer

Chalmers, Campus Johanneberg

19:30 - 20:00, ons. 17 apr.

Avgift

Beskrivning

Filtrering i matematiska sammanhang kan betyda många olika saker. I det här fallet handlar det om att ta fram bästa möjliga gissning baserad på den tillgängliga informationen. Den här presentationen kommer handla om att beskriva olika metoder för att lösa det ickelinjära filtreringsproblemet.

Denna föreläsning är en del av Matematisk aftonen. Matematisk afton går även att följa online via zoom med länken till höger.

Medverkande

Kasper Bågmark, Doktorand, Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet

Ämnen

Naturvetenskap

Nyckelord

Föreläsning

Platser


Chalmers, Campus Johanneberg

Matematiska Vetenskaper, glasentrén
Chalmers Tvärgata 3
Karta och vägbeskrivning (Google maps)