Naturens cykler

Samtal: Ett samtal om biologiska och geokemiska cykler och hur de påverkas av människan.

Läs mer

Stadsbiblioteket

16:00 - 16:45, lör. 20 apr.

Avgift

Beskrivning

Vår natur drivs av olika, mer eller mindre sammankopplade, biologiska och geokemiska cykler – förlopp. Kolcykeln är det biogeokemiska kretslopp där kol omsätts och är en förutsättning för allt liv på jorden, och även de livscykler alla levande organismer går igenom. Men vad händer när människan rubbar de naturliga systemen? Kan till exempel klimatförändringar påverka balansen av dessa cykler och vad händer då? Här samtalar Hanna Johannesson, professor i mykologi och sommarpratare 2023, tillsammans Leif Anderson, professor i hydrosfärsvetenskap.

Kungliga Vetenskapsakademien är en oberoende organisation vars övergripande mål är att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Kungliga Vetenskapsakademin har ca 480 svenska och 175 utländska ledamöter knutna till sig. Ledamöterna är engagerade i Akademiens kommittéer, utskott och exempelvis i arbetet med Nobelpriset i Kemi och Fysik. Här möter du två av akademins ledamöter.

Medverkande

Leif Anderson, Professor, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Hanna Johannesson, Professor, Institutionen för ekologi miljö och botanik, Stockholm universitet

Jenny Hultén, samtalsledare och konstnärlig ledare Vetenskapsfestivalen

Ämnen

Hållbarhet

Naturvetenskap

Nyckelord

Samtal

Platser


Stadsbiblioteket

Trappscenen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)