Secret Science Club: Rumtiden och vår verklighetsuppfattning

Föreläsning: Är rumtidsskalor viktigt för att förstå universum?

Läs mer

Chalmersska huset

17:00 - 18:00, tor. 18 apr.

Avgift

Beskrivning

Små och stora rumtidsskalor förekommer inom många naturvetenskapliga fenomen och processer. Exempel som är viktiga inom olika naturvetenskaper är de som mäter små avstånd i cellbiologi och partikelfysik, de som mäter stora avstånd i astronomi, de som mäter korta tidsperioder i kemiska reaktioner och de som mäter långa tidsperioder i kosmologiska och evolutionära processer.

Samtidigt är detta något som uppfattas som svårt, vilket begränsar tillgängligheten till och intresset för naturvetenskap. Föredraget handlar om hur vi kommunicerar och skapar mening kring stora och små skalor.

Medverkande

Urban Eriksson, Professor, Institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet

Per Bjerkeli, Senior forskare, Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola

Ämnen

Naturvetenskap

Nyckelord

Föreläsning

Samtal

Platser


Chalmersska huset

Bankvalvet
Chalmersska huset Södra Hamngatan 11
Karta och vägbeskrivning (Google maps)