Språket och verkligheten

Föreläsning: Om språk, kultur och verklighet.

Läs mer

Stadsbiblioteket

17:15 - 18:00, fre. 19 apr.

Avgift

Beskrivning

Verklighetens beskaffenhet har alltid utgjort ett problem för tänkande människor. Ett oumbärligt verktyg i undersökningen av denna är språket. Men även om språket innehåller ett flertal verklighetsbeskrivande kategorier, så finns det en del som hävdar att språk är ett undermåligt verktyg för att beskriva den fysiska verklighet som vi är del av.

En besläktad fråga är i vilken grad språket formar vår verklighetsuppfattning; om språket tillskrivs rollen av att bestämma hur vi uppfattar verkligheten, så är den logiska konsekvensen att talare av olika språk lever i olika verkligheter. Gör vi det?

Medverkande

Henrik Bergqvist, Lektor, Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet

Ämnen

Humaniora

Nyckelord

Föreläsning

Workshop

Platser


Stadsbiblioteket

Hörsalen
Götaplatsen 3, 402 29 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)