BOKNING STÄNGD - - - Alternativa kommunikationsvägar med bilder - SKOLÅR 4-6

Hur kommunicerar man genom bilder? Vi utforskar användningen av bildstöd och provar att skapa egna kommunikationsbilder.

Läs mer

Göteborgs universitet, Psykologen

10:30 - 12:00, tis. 16 apr.

Göteborgs universitet, Psykologen

10:30 - 12:00, tor. 18 apr.

Göteborgs universitet, Psykologen

10:30 - 12:00, mån. 22 apr.

Göteborgs universitet, Psykologen

10:30 - 12:00, tis. 23 apr.

Göteborgs universitet, Psykologen

10:30 - 12:00, tor. 25 apr.

Avgift

Beskrivning

Genom historien har människor kommunicerat med varandra på många olika sätt, från kroppsliga uttryck och talat språk till kommunikation genom symboler och bilder. I följande programpunkt utforskar vi alternativa kommunikationsvägar och användning av bildstöd för att förmedla information. Vi kommer tillsammans undersöka olika kommunikationsmetoder och hur de kan användas för att hjälpa barn att berätta om deras upplevelser. Eleverna får även prova på att skapa egna kommunikationsbilder och vi kommer att prata mer om bildspråkets möjligheter och begränsningar.

I samband med elevernas besök får de även möjlighet att medverka i en vetenskaplig studie om barns förståelse av bilder som kommunikationsmedel. Forskningen ingår i projektet ”Barnförhör med bildstöd – för barn i behov av kommunikativt stöd” som finansieras av Brottsofferfonden. För mer information om forskningsprojektet, se https://www.gu.se/forskning/barnforhor-med-bildstod-for-barn-i-behov-av-kommunikativt-stod

Deltagandet i forskningsstudien är helt frivilligt. Barnen kan medverka på aktiviteten utan att delta i forskning. Forskarna kommer ta kontakt med ansvarig lärare för mer information om studien innan barnens besök.

Medverkande

Mikaela Magnusson, Universitetslektor, Sara Landström, Professor, Linnea Koponen, Doktorand, och Ebba Magnusson, biträdande forskare. Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 40 elever per tillfälle

Vidare information skickas innan genomförandet

Rullstolsanpassat

Ämnen

Bild

Samhällskunskap

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Rita / skriva

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


Göteborgs universitet, Psykologen

Entrén
Haraldsgatan 1, 413 14 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)