BOKNING STÄNGD - - - Demokrativågor

Workshop med V-Dem Institutet och Världskulturmuseet om hur demokratiutvecklingen går i vågor.

Läs mer

Världskulturmuseet

09:00 - 10:00, ons. 17 apr.

Världskulturmuseet

10:30 - 11:30, ons. 17 apr.

Avgift

Beskrivning

V-Dem Institutet (Varieties of Democracy) vid Göteborgs universitet och Världskulturmuseet håller i en workshop om hur demokratiutvecklingen går i vågor. Vi kommer att utgå ifrån V-Dem Institutets årliga demokratirapport som släpps i mars 2024 för att utforska demokratins tillstånd i världen och göra historiska återblickar. Med hjälp av museets pedagogiska verktyg och föremål kommer V-Dem:s forskning tillgängliggöras. I en skapande workshop får eleverna gestalta demokrativågor för att få en större förståelse för demokratins utveckling.

Medverkande

Martin Lundstedt, Forskningsassistent, V-Dem Institutet, Göteborgs universitet, och Love Öhrn, Pedagog, Världskulturmuseet

Övrigt

Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Rullstolsanpassat
Övriga tillgänglighetsanpassningar
Matsäcksplats

Ämnen

Historia

Samhällskunskap

Ämnesövergripande

Målgrupp

Skolår 9-9

Nyckelord

Samtala & fråga

Skapa / testa

Undersöka / upptäcka

Visa / presentera

Platser


Världskulturmuseet

Entrén
Södra vägen 54, 412 54 Göteborg.
Karta och vägbeskrivning (Google maps)