BOKNING STÄNGD - - - DIGITALT: Biomimetik

Häftiga uppfinningar med djur och natur som inspirationskälla!

Läs mer

DIGITALT

10:00 - 11:00, mån. 15 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, mån. 15 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, tis. 16 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, ons. 17 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, ons. 17 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, tor. 18 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, fre. 19 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, fre. 19 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, tis. 23 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, tis. 23 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, ons. 24 apr.

DIGITALT

10:00 - 11:00, tor. 25 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, tor. 25 apr.

DIGITALT

11:30 - 12:30, fre. 26 apr.

Avgift

Beskrivning

Biomimetik är när människor löser problem och skapar innovationer genom att inspireras av hur naturen gjort för att lösa motsvarande problem.

Syftet med den här lektionen är att eleverna ska få en förståelse för begreppet biomimetik. Målet är att detta ska göras på ett intresseväckande sätt så att eleverna är inspirerade och vill fördjupa sig vidare i ämnet hemma i klassrummet.

Denna lektion är anpassad för elever i mellanstadiet. Den kan med fördel användas även för något äldre barn inom grundsärskolan.

Att diskutera upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans utveckling är en del av det centrala innehållet för biologiundervisningen i mellanstadiet. Här ingår självklart viktiga landvinningar inom tekniken såsom antibiotikan, men det är också relevant att diskutera hur andra forskningsområden påverkats av att vi lär oss mer om vår planets biologi. Vidare så ingår det att beskriva teknikutvecklingsarbetets olika faser som en del av det centrala innehållet för teknik, och där är biomimetik en viktig del för många forskare som undersöker olika problem och föreslår lösningar på dessa.

Medverkande

Johannes Olsson, Museipedagog, Maritiman

Övrigt

DIGITALT
Denna aktivitet tar upp till 30 elever per tillfälle

Ämnen

Biologi

Teknik

Målgrupp

Skolår 4-6

Nyckelord

Quiz

Samtala & fråga

Platser


DIGITALT

Eget klassrum eller annan egen lokal